Łukasiewicz – PIT i Collegium Da Vinci z umową o współpracy

Arkadiusz Kawa, Marek Zieliński

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oraz Collegium Da Vinci podpisały umowę o współpracy badawczej, wdrożeniowej i dydaktycznej. Obie jednostki planują realizację wspólnych projektów badawczych, podnoszenie kwalifikacji pracowników czy kształcenie studentów.

Porozumienie zakłada, że instytucje te będą wspólnie opracowywać wnioski na projekty badawczo-rozwojowe i badawczo-wdrożeniowe, udostępniać sobie bazę aparaturowo-sprzętową czy wspólnie uczestniczyć w konferencjach i seminariach naukowych.

To kolejne porozumienie, jakie zawieramy z poznańską uczelnią, niezwykle dla nas ważnemówi dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – PIT. – Łączy nas ciekawość, która jest wpisana w DNA Collegium Da Vinci. Ciekawość, która pcha nas do stawiania pytań, szukania rozwiązań, odkrywania nowych rzeczy – dodaje.

Studenci CDV będą mogli odbyć w Łukasiewicz – PIT praktyki zawodowe, a absolwenci – płatne staże i praktyki absolwenckie. Uczelnia będzie też publikować oferty pracy Instytutu, a tych będzie w najbliższym czasie sporo, ponieważ Łukasiewicz – PIT planuje w tym roku zatrudnić nawet do stu innowatorów.

– Z perspektywy Collegium Da Vinci, uczelni skupionej na edukacji biznesowej, porozumienie z Łukasiewicz – PIT to przede wszystkim możliwość praktycznego wykorzystywanie przez studentów CDV zdobywanych na studiach umiejętności i dalszych rozwój ich kompetencji – podkreśla dr hab. Marek Zieliński, rektor CDV.Wierzymy, że taka współpraca pozwoli na jeszcze lepszego przygotowania naszych absolwentów do funkcjonowania na stale zmieniającym się rynku pracy.

Obie instytucje będą delegować swoich przedstawicieli do Rad, Kolegiów i innych ciał doradczych. Eksperci z Łukasiewicz – PIT będą też opiniować ofertę edukacyjną uczelni i proponować jej zmiany, tak by była bardziej dostosowana do potrzeb rynku pracy.