Dariusz Garbiec będzie odpowiadał za pion badawczy w Łukasiewicz – PIT

Dariusz Garbiec

Prezes Centrum Łukasiewicz Andrzej Dybczyński na wniosek Dyrektora Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego Arkadiusza Kawy wyznaczył p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych Dariusza Garbca, który od 2010 roku był związany z Instytutem Obróbki Plastycznej wchodzącym dziś w skład Łukasiewicz – PIT.

Moje priorytety się nie zmieniają, zmienia się za to ich skala. Nasz potencjał w obszarze B+R jest naprawdę spory, dlatego zrobimy wszystko, by stać się liczącym instytutem badawczym na mapie Europy i świata. Dziękuję za zaufanie i wierzę, że wspólną pracą osiągniemy zamierzone cele – mówi Dariusz Garbiec.

Do głównych zadań p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych będzie należało zarządzanie pionem badawczym oraz stworzenie i realizacja spójnej strategii B+R ze szczególnym uwzględnieniem realizacji celów o charakterze międzynarodowym.

Dariusz Garbiec uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa w 2013 roku, a w 2022 roku stopień doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie naukowej. Swoją pracę rozpoczął w 2010 roku w Instytucie Obróbki Plastycznej na stanowisku laboranta i obsługiwał piec do spiekania wyrobów proszkowych. Po obronie rozprawy doktorskiej jako adiunkt realizował prace badawcze nad wytwarzaniem zaawansowanych materiałów techniką FAST/SPS. Po utworzeniu Sieci Badawczej Łukasiewicz kontynuował zatrudnienie na stanowisku Lidera obszaru, a po połączeniu poznańskich instytutów, w Łukasiewicz – PIT kierował Sekcją Metalurgii Proszków, a następnie Grupą Badawczą Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

Jest współautorem 85 publikacji naukowych, z czego 35 opublikował w czasopismach posiadających współczynnik wpływu IF, oraz 58 abstraktów konferencyjnych. Prezentował wyniki swoich badań na ponad 40 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest także współautorem 2 patentów i 4 zgłoszeń patentowych. Odbył dwa staże naukowe – we Fraunhofer IKTS w Niemczech i na Uniwersytecie Limoges we Francji. Obecnie kieruje dwoma projektami krajowymi w programie LIDER i TECHMATSTRATEG oraz dwoma projektami w programie Horyzont 2020. Był pomysłodawcą i przewodniczącym komitetu organizacyjnego trzech edycji Ogólnopolskiego Seminarium Spark Plasma Sintering, a od 2021 roku międzynarodowej konferencji Conference on FAST/SPS: From Research to Industry. Jest recenzentem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej. Dla ponad 70 czasopism napisał około 330 recenzji manuskryptów naukowych. Jest promotorem pomocniczym w 4 doktoratach realizowanych w programie „Doktorat Wdrożeniowy”. Jest także członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. W 2023 roku otrzymał z rąk Ministra Edukacji i Nauki nagrodę indywidualną za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Jest także finalistą Programu Zarządzania Talentami w Łukasiewiczu.