Łukasiewicz – PIT członkiem Polskiego Stowarzyszenia HL7

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny dołączył do Polskiego Stowarzyszenia HL7, filii globalnej organizacji HL7 International. Członkiem zarządu od początku istnienia organizacji jest Anna Gawrońska z Centrum Transformacji Cyfrowych.

Przyjęcie Łukasiewicz – PIT do grona członków Polskiego Stowarzyszenia HL7 ma istotne znaczenie z punktu widzenia świadczonych przez instytut usług na rzecz ochrony zdrowia. Działania ukierunkowane na cyfryzację i harmonizację procesów w ochronie zdrowia powinny bazować na standardach interoperacyjności. Z kolei nie ma lepszego sposobu na czerpanie najlepszych praktyk w tym zakresie niż uczestnictwo w projektach realizowanych przez stowarzyszenie – opowiada Anna Gawrońska.

Polskie Stowarzyszenie HL7 rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2017 roku. Na podstawie podpisanej z HL7 International umowy afiliacyjnej jest ono oficjalną polską organizacją krajową HL7. Jej celem jest rozwijanie i wdrażanie standardów interoperacyjności w ochronie zdrowia. Odpowiada za organizowanie, prowadzenie oraz uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu zwiększenie interoperacyjności w ochronie zdrowia.