Konferencja końcowa projektu ROSEWOOD4.0 – Fostering Innovation Towards a More Sustainable Forest Sector in Europe

W dniach 14-15 czerwca w Barcelonie odbędzie się konferencja kończąca projekt ROSEWOOD4.0, finansowany ze środków programu Horyzont2020. W wydarzeniu będzie można uczestniczyć osobiście lub za pośrednictwem Internetu, możliwy jest także udział w całym wydarzeniu bądź tylko w wybranych modułach. Konferencja jest współorganizowana przez Euroopean Forest Institute (EFI) oraz Steinbeis Europe Zentrum (SEZ), i składać się będzie z trzech sesji skupiających się na innowacjach w kierunku zapewnienia większego zrównoważenia sektora leśnego w Europie.

Sesja I – Projekt ROSEWOOD4.0: główne rezultaty (wtorek, 14 czerwca, godz. 9:30 – 13:00 CEST)

W związku z zakończeniem projektu ROSEWOOD4.0 w czerwcu, pierwsza sesja będzie poświęcona wynikom prac prowadzonych przez regionalne sieci (huby), ze szczególnym uwzględnieniem innowacji i cyfrowych rozwiązań dla sektora drzewnego, umożliwiających tworzenie zrównoważonych łańcuchów wartości. W ramach tego modułu omówione zostaną także działania nakierowane na trwałość rezultatów projektu po jego zakończeniu.

Sesja II – W jaki sposób osiągnąć trwałość sieci ROSEWOOD4.0? Narzędzia i metody (wtorek, 14 czerwca, godz. 14:00 – 18:00 CEST)

Sesja II skupiać się będzie na możliwościach utrzymania działalności sieci utworzonych w ramach projektu po tym, jak skończy się finansowanie ze środków UE. W tym celu omówione zostaną różne narzędzia i metody pozwalające na kontynuowanie działań sieci tematycznych, takich jak ROSEWOOD4.0, w dłuższej perspektywie czasowej. W sesji tej uczestniczyć będą przedstawiciele Forest Europe, projektu EUFarmBook oraz EFI Bioregions Facility. Ponadto, zaprezentowane zostaną 4 przykłady projektów europejskich, w przypadku których z sukcesem udało się zapewnić trwałość uzyskanych rezultatów.

Sesja III – Grupy robocze: wspieranie innowacji w celu budowy bardziej zrównoważonego sektora leśnego (środa, 15 czerwca, godz. 9:30 – 13:00 CEST)

W drugim dniu, na sesji III, organizatorzy zapewniają przestrzeń dla tych uczestników wydarzenia, którzy zainteresowani są podejmowaniem międzynarodowej współpracy w zakresie projektów finansowanych przez UE oraz innych inicjatyw. W tym celu zostaną utworzone grupy robocze skupione na tematach zaproponowanych przez uczestników w formularzu rejestracyjnym (propozycje obszarów/tematów zbierane są do 31 maja).