Jak rozwinąć budownictwo drewniane w Polsce?

Międzynarodowe warsztaty dla producentów domów drewnianych odbyły się w połowie kwietnia w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym w ramach projektu BASAJAUN. Ich głównym celem było znalezienie kierunków rozwoju i zaproponowanie rekomendacji, które mogą zwiększyć udział budownictwa drewnianego w budynkach użyteczności publicznej w Polsce.

Warsztaty były podzielone na dwie główne części. Podczas pierwszej zaprezentowano dobre praktyki budynków użyteczności publicznej z drewna w Polsce, druga poświęcona była szansom i barierom rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce.

Uczestnicy warsztatów wskazali główne trendy, które sprzyjają wykorzystaniu drewna w budynkach użyteczności publicznej. Podzielili je na społeczne, ekologiczne, technologiczne, ekonomiczne i organizacyjne. Wymieniali, m.in. zwiększanie świadomości społecznej nt. zalet budownictwa drewnianego (także w obiektach użyteczności publicznej; zwracanie uwagi na jakość powietrza w pomieszczeniach, akustykę oraz bezpieczne i zrównoważone materiały; impregnację wyrobów z drewna środkami bezpiecznymi dla środowiska; zwracanie większej uwagi na recykling, gospodarkę obiegu zamkniętego, gospodarkę odpadami i modele LCA; wprowadzenie zmian w strategii gospodarki leśnej; poprawę konkurencyjności cenowej drewna i wyrobów drzewnych; obniżenie kosztów budowy, eksploatacji budynku i analizy cyklu życia produktu; tworzenie klastrów zwiększających zdolności innowacyjne MŚP na rynku budownictwa drewnianego; uwzględnianie polityki klimatycznej UE czy dotacje rządowe na energooszczędne budynki.

Jak zwiększyć udział budownictwa drewnianego w budynkach użyteczności publicznej w Polsce i pokonać ich bariery? Tu uczestnicy warsztatów zaproponowali m.in. modyfikację systemu edukacji w szkołach; promocję budownictwa drewnianego; zacieśnienie współpracy nauki z biznesem; upowszechnianie wiedzy naukowej o dostępnych możliwościach i rozwiązaniach wśród producentów domów drewnianych; rozwój narzędzi informatycznych do współpracy (w tym m.in. otwarta platforma innowacji, która powstanie w ramach projektu Basajaun); wprowadzenie zmian w prawie budowlanym, zwłaszcza w zakresie przepisów przeciwpożarowych; dotacje finansowe na budownictwo drewniane; a także zwiększenie produkcji tarcicy budowlanej w Polsce, specjalizację tartaków w tym kierunku, ujednolicenie i ustabilizowanie cen drewna na rynku oraz zwiększenie udziału dużych tartaków w rynku.