Czasopisma

Nowoczesny dwumiesięcznik popularno-naukowy, skierowany do branży logistycznej. Inspiruje przedsiębiorców i dostarcza praktycznych rozwiązań w oparciu o innowacyjne wdrożenia, aktualne trendy i unikatową wiedzę. Z uwagi na biznesowy charakter pisma, odbiorcami są głównie managerowie odpowiedzialni za zarządzanie firmą i łańcuchem dostaw. Na logistyce znamy się najlepiej!
Logistyka - logo

Kwartalnik popularno-naukowy skierowany do sektora rolno-spożywczego, który dostarcza informacji na temat najnowszych trendów i rozwiązań technologicznych w branży, a także prezentuje innowacyjne praktyki stosowanych przez firmy, przedsiębiorców oraz rolników w Polsce i na świecie.

Międzynarodowe, anglojęzyczne, recenzowane czasopismo naukowe, wydawane od 2003 r. „Drewno” ukazuje się w cyklu półrocznym w systemie Open Access (na licencji CC-BY 4.0).

Półrocznik publikuje aktualne – głównie praktyczne – wyniki prac badawczych z zakresu inżynierii rolniczej, ogrodniczej i leśnej, jak również ekologii, rolnictwa i przemysłu 4.0, automatyki, robotyki, technologii spożywczej oraz transportu. Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach bibliograficznych.

Kwartalnik wydawany od 1975 r., pierwotnie jako czasopismo naukowo-techniczne, a od 2005 r. – naukowe. Obecnie periodyk ukazuje się w wersji w pełni anglojęzycznej, w otwartym dostępie na licencji CC-BY 4.0. „Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe” są wydawane pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.