Journal of reaserch and applications in agricultural engineering

Półrocznik publikuje aktualne – głównie praktyczne – wyniki prac badawczych z zakresu inżynierii rolniczej, ogrodniczej i leśnej, jak również ekologii, rolnictwa i przemysłu 4.0, automatyki, robotyki, technologii spożywczej oraz transportu. Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach bibliograficznych.

To wydawane nieprzerwanie od 1954 r. czasopismo naukowe (do 2001 r. jako „Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych”) obecnie ukazuje się w języku angielskim, w formie elektronicznej, w otwartym dostępie (Open Access) na licencji CC-BY 4.0. Za publikację artykułu w periodyku autor otrzymuje 20 punktów zgodnie z aktualnym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN, w którym półrocznikowi przypisano następujące dyscypliny: inżynieria chemiczna, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia.

Aktualny numer:

02/2023

Spis treści numeru: tutaj

DOI: 10.53502ISSN: 2719-423X (online)
ISSN: 1642-686X
GICID: 71.0000.1500.0829

Kontakt do redakcji:

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Sekretarz redakcji

Agnieszka Lewandowicz