Wystartował projekt „PYRAGRAF”

Spotkanie projektowe

W lipcu 2023 ruszył projekt europejski „PYRAGRAF koordynowany przez IPPortalegre, finansowany ze środków w ramach programu Horyzont Europa. Projekt zakłada wykorzystanie biomasy z odpadów rolniczych i leśnych jako surowców do procesu pirolizy z wykorzystaniem energii słonecznej na mobilnej i zintegrowanej jednostce demonstracyjnej.

Koncepcja ta jest obiecującym rozwiązaniem umożliwiającym uzyskanie zrównoważonych i opłacalnych produktów do zastosowań rolniczych i leśnych, poprawę wydajności wzrostu upraw i jakości gleby oraz zapewnienie nośników energii odnawialnej do użytku lokalnego. Konsorcjum projektu będzie dążyło do wypracowania zmian w praktyce rolno-leśnej w zakresie wytwarzania dopasowanych produktów niskoemisyjnych spełniających ambitne wymagania polityk i strategii określonych przez UE. Projekt będzie realizowany przez Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej we współpracy z Centrum Transformacji Cyfrowych. Koordynatorem zadań realizowanych w ramach projektu przez Łukasiewicz – PIT jest Dyrektor Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej Julia Gościańska-Łowińska.