Usługi pomiarowe

Specjalizujemy się w świadczeniu usług z zakresu metrologii.  Pomiary realizujemy z wykorzystaniem: współrzędnościowej maszyny pomiarowej o zakresie pomiarowym 1000x1200x800, Skanerów 3D, w tym skanera laserowego oraz skanera światła strukturalnego, systemu fotogrametrycznego pozwalającego na pomiary gabarytowych obiektów, kamery termowizyjnej o zakresie mierzonych temperatur od -40 do 500 st. C oraz klasycznego sprzętu pomiarowego.


Bezdotykowe pomiary całej dostępnej powierzchni obiektu

Stykowe pomiary współrzędnościowe o wysokiej dokładności


Analiza cech geometrycznych i tolerancji

Tworzenie modeli wirtualnych

Kontrola jakości wykonania

Porównanie wyników pomiarów z dokumentacją 2D i modelami CAD 3D

Usługi pomiarowe - pełna oferta:

 • rozmiar skanowanych obiektów od kilku centymetrów do kilkunastu metrów
 • skanowanie w technologiach światła strukturalnego i laserowej
 • pomiary dokładności wykonania elementów wykonywane są zgodnie z dokumentacją techniczną
 • zestawienia z modelami CAD 3D w postaci kolorowych map odchyłek
 • usługi inżynierii odwrotnej
 • sensor o rozdzielczości 640 x 480 px
 • zakres mierzonych temperatur od –40 do 500 st. C
 • zakres widmowy 7,5 – 13 μm
 • rejestracja dynamiczna sekwencji do 30Hz
 • rozdzielczość temperaturowa 0,065 K

Metrologia współrzędnościowa CMM

 • zakres pomiarowy X: 1000 mm Y: 1200 mm Z: 800 mm
 • max masa mierzonego detalu: 2500 kg
 • niepewność pomiarowa: 1,9 μm

Pomiary fotogrametryczne

 • mobilne współrzędnościowe pomiary obiektów wielkogabarytowych (do 15 m)
 • analizy deformacji statycznych
 1. Maszyna pomiarowa współrzędnościowa (CMM) umożliwia dokładne pomiary skomplikowanych elementów dzięki trzem systemom pomiarowym operującym na trzech osiach XYZ oraz sondzie do lokalizacji powierzchni. Dzięki napędom i specjalnemu oprogramowaniu może pracować automatycznie w trybie CNC, charakteryzując się wysoką dokładnością i obiektywnością. Jest idealna do pomiarów elementów o nietypowych kształtach, niemożliwych do zmierzenia tradycyjnymi narzędziami. Wymiary badanych elementów są reprezentowane jako zbiór współrzędnych punktów, zbieranych zarówno w sposób kontaktowy, jak i bezkontaktowy, co umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji na temat ich wymiarów.

 2. Skanery światła strukturalnego działają na zasadzie triangulacji, projekcji prążków na obiekt i obserwacji przez dwie kamery. Pojedynczy skan generuje chmurę punktów, która może zawierać miliony punktów. Po pomiarze chmura punktów poddawana jest poligonizacji, przekształcając się w właściwą powierzchnię. Skanowanie wspomagane jest przez system fotogrametryczny dla wysokiej dokładności.

 3. Laserowe skanery 3D to lekkie, ręczne maszyny pomiarowe, działające na zasadzie triangulacji w czasie rzeczywistym. Dzięki punktom referencyjnym nie wymagają zewnętrznego pozycjonowania i oferują wysoką dokładność, nawet dla powierzchni refleksyjnych.

 4. Fotogrametria to narzędzie współpracujące z skanerami 3D lub samodzielna maszyna pomiarowa. Wykorzystuje specjalne algorytmy analizy obrazu i precyzyjnie skalibrowane wzorce długości, gwarantując wysoką dokładność pomiaru i analizę deformacji.

 5. W laboratorium realizowane są usługi z użyciem klasycznego sprzętu pomiarowego, takiego jak mikroskopy pomiarowe czy suwmiarki.

 6. Termografia w podczerwieni umożliwia obrazowanie temperatury obiektów. Laboratorium Metrologiczne zajmuje się termografią bierną i dynamiczną, wykorzystując matryce mikrobolometryczne do pomiarów w zakresie od –40 do 500 °C. Oprogramowanie umożliwia wszechstronną ocenę procesów termodynamicznych.

Usługi skanowania 3D, pomiary fotogrametryczne oraz badania termowizyjne realizujemy również na miejscu u klienta.

Zobacz też ofertę innych badań Centrum Badań Laboratoryjnych
Sprawdź