Technika i Technologia Spożywcza

Zajmujemy się projektowaniem, budową i optymalizacją maszyn i urządzeń w wykonaniu higienicznym i aseptycznym sektora głównie przemysłu owocowo-warzywnego. Realizujemy prace w zakresie utrwalania żywności oraz mieszania surowców, półproduktów, produktów.

Prace wykonujemy całościowo  z uwzględnieniem konstrukcji, procesu technologicznego i właściwości produktu końcowego.

Technika i Technologia Spożywcza: zakres usług:

  • symulacje komputerowe metodą elementów skończonych MES w zakresie statyki, kinematyki, dynamiki, termodynamiki, problemów nieliniowych,
  • analizy numeryczne mechaniki płynów CFD w zakresie analiz jednofazowych i wielofazowych oraz wymiany ciepła, 
  • badania procesów jednostkowych w tym m.in.: formowania, rozdrabniania, mieszania, rozdział frakcji,
  • wyznaczenie parametrów eksploatacyjnych procesów technologicznych, 
  • badania właściwości produktów spożywczych m.in.: badania tekstury żywności z wykorzystaniem instrumentalnego Testu Analizy Profilu Tekstury (TPA),
  • właściwości reologicznych cieczy o lepkości powyżej 0,5 Pas, 
  • badania produktów metodą analizy sitowej.

NASZA PROTOTYPOWA LINIA TECHNOLOGICZNA DO PRODUKCJI BURGERÓW WARZYWNYCH ZDOBYŁA “ZŁOTY MEDAL GRUPY MTP”.

Jeśli potrzebujesz oferty z zakresu: projektowania maszyn, badań symulacyjnych, inżynierii wirtualnej, napisz do nas.

Projektujemy i testujemy również układy elektryczne i hydrauliczne, przeprowadzamy badania eksploatacyjne, eksperymentalne, funkcjonalne.

Interesuje Cię automatyzacja i robotyzacja maszyn, innowacje dla rolnictwa i leśnictwa, technologia rolnicza i leśna, inteligentne systemy, układy sterowania? Stworzymy dla Ciebie korzystne rozwiązanie z ich zakresu.

Agata Bieńczak

Tel.: +48 504 109 717
Tel.: +48 61 871 22 62
E-mail: agata.bienczak@pit.lukasiewicz.gov.pl