Badania symulacyjne pojazdów szynowych

Wykonujemy badania symulacyjne w zakresie wytrzymałości konstrukcji, termomechaniki, dynamiki ruchu oraz wyznaczania zarysu skrajni. Doradzamy konstruktorom proponując zoptymalizowane rozwiązania.  Swoją pracę opieramy na wiodącym na rynku oprogramowaniu, wiedzy oraz długoletnim doświadczeniu co pozwala na realizację najbardziej wymagających projektów.

Oferta badań:

 • analiza wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej
 • analizy stateczności konstrukcji
 • analiza drgań strukturalnych
 • pomoc w projektowaniu konstrukcji
 • analiza połączeń złącznych – śrubowych i spawanych (VDI 2230, DVS 1612)

Obliczenia wytrzymałości konstrukcji wykonujemy metodą elementów skończonych (MES).

Symulacje zachowania dynamicznego pojazdów szynowych i urządzeń technicznych:

 • analiza bezpieczeństwa przed wykolejeniem na torze wichrowatym,
 • analiza bezpieczeństwa przed wykolejeniem pod wpływem wzdłużnych sił ściskających na łukach w kształcie litery S,
 • analiza właściwości przemieszczeniowych (kołysania),
 • ocena zachowania dynamicznego na szlakach kolejowych (bezpieczeństwo jazdy, obciążenie toru, spokojność biegu),
 • analiza komfortu jazdy pasażerów,
 • badania stabilności pojazdów szynowych metodą linearyzacji oraz cykli granicznych,
 • dobór usprężynowania,
 • symulacje zachowania dynamicznego maszyn.

Badania przeprowadzane są zgodnie z normą PN-EN 15227:

 • analiza bezpieczeństwa,
 • analiza scenariuszy kolizji.

Określanie zarysu skrajni zgodnie z normą PN-EN 15273 oraz porównanie zarysów pojazdu w przekrojach krytycznych z uprzednio wyznaczonymi zarysami odniesienia skrajni.

Marcin Kruś

Tel.: +48 605 696 009
E-mail: marcin.krus@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami