Badania symulacyjne i obliczenia analityczne pojazdów szynowych

Wykonujemy badania symulacyjne oraz obliczenia analityczne pojazdów szynowych w zakresie wytrzymałości konstrukcji, termomechaniki, dynamiki ruchu oraz wyznaczania zarysu skrajni.  Opracowujemy opinie eksperckie oraz ekspertyzy techniczne mające na celu identyfikację przyczyn uszkodzeń konstrukcji i nieoczekiwanych zdarzeń eksploatacyjnych.

Badania symulacyjne pojazdów szynowych – oferta:

Obliczenia konstrukcji

 • wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa
 • analiza drgań strukturalnych
 • analiza stateczności konstrukcji
 • wsparcie w projektowaniu konstrukcji
 • analiza połączeń śrubowych i spawanych (np. VDI 2230, DVS  1612, PN-EN 1993-1-8)

Obliczenia wytrzymałości konstrukcji wykonujemy metodą elementów skończonych (MES).

Obliczenia analityczne

 

 • osi zestawów kołowych
 • wyznaczanie zarysu skrajni
 • obliczenia wytrzymałości sprężyn śrubowych,
 • wyznaczenie charakterystyk trakcyjnych pojazdów, szacowanie zużycia energii oraz wykonywanie przejazdów teoretycznych

Realizowane na podstawie normy PN-EN 13103-1, PN-EN 15273-1, PN-EN 13298, PN-EN 13906.

Badania dynamiki ruchu

Symulacje zachowania dynamicznego pojazdów szynowych i urządzeń technicznych:

 • analiza bezpieczeństwa przed wykolejeniem na torze wichrowatym,
 • analiza bezpieczeństwa przed wykolejeniem pod wpływem wzdłużnych sił ściskających na łukach w kształcie litery S,
 • analiza właściwości przemieszczeniowych (kołysania),
 • ocena zachowania dynamicznego na szlakach kolejowych (bezpieczeństwo jazdy, obciążenie toru, spokojność biegu),
 • analiza komfortu jazdy pasażerów,
 • badania stabilności pojazdów szynowych metodą linearyzacji oraz cykli granicznych,
 • dobór usprężynowania,
 • symulacje zachowania dynamicznego maszyn,
 • analiza zachowania materiałów sypkich metodą Dyskretyzacji Elementów Skończonych (DEM).

Analizy zderzeniowe typu crash

 • badania bezpieczeństwa biernego konstrukcji,
 • analizy typu crash,
 • ocena przebiegu deformacji konstrukcji,
 • wyznaczenie przyspieszeń występujących w przebiegu zdarzenia,
 • opracowanie programu badań dla testów walidacyjnych,

Dla pojazdów szynowych badania bezpieczeństwa biernego przeprowadzane dla scenariuszy zderzenia zgodnych z norma PN-EN 15227.

Analizy termomechaniczne

 

 • analiza przewodnictwa cieplnego
 • obliczenia pojemności cieplnej oraz naprężeń termicznych kół oraz tarcz hamulcowych,
 • obliczenia skuteczności hamowania

Symulacje aerodynamiczne

 • wyznaczenie oporów ruchu
 • ocena oddziaływania wiatru bocznego na pojazd
 • bezpieczeństwo podróżnych na peronie
 • przepływy płynów w układach chłodzenia

Badania dla pojazdów szynowych realizowane wg normy PN-EN 14067.

Ekspertyzy techniczne i opinie eksperckie

 • ustalenie przyczyn wypadków (wykolejenia pojazdów szynowych, uszkodzenia pojazdów szynowych oraz infrastruktury kolejowej)
 • identyfikacja czynników powodujących niepożądane zdarzenia eksploatacyjne
 • propozycja środków zaradczych w celu wyeliminowania czynników ryzyka oraz poprawy bezpieczeństwa 

Zaufaj naszym ekspertom

doradzamy konstruktorom proponując zoptymalizowane rozwiązania inżynierskie

posiadamy wiodące na rynku oprogramowanie, co pozwala na realizację najbardziej wymagających projektów

dysponujemy wiedzą i wieloletnim doświadczeniem

Akredytowane badania symulacyjne
dla pojazdów szynowych
Zapoznaj się z ofertą
Zobacz też ofertę innych badań pojazdów szynowych:
Sprawdź
Badania wytrzymałościowe pojazdów szynowych
Sprawdź
Previous slide
Next slide

Marcin Kruś

Tel.: +48 605 696 009
E-mail: marcin.krus@pit.lukasiewicz.gov.pl

Lokalizacja

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

ul. Warszawska 181
61-055 Poznań