Badania środowiskowe pojazdów szynowych

Posiadamy bogatą ofertę badań środowiskowych, wśród nich są badania właściwości akustycznych, badania klimatyczne, udarowe, wibracyjne oraz palnościowe. Badania przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i właściwymi normami, a w szczególności na zgodność z Rozporządzeniami (UE) TSI oraz Listą Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Badania środowiskowe pojazdów szynowych - oferta:

Pomiary oświetlenia w pojazdach szynowych – światłość, natężenie oświetlenia, rozmieszczenie, wsporniki oraz sterowanie [PN-EN 15153-1, PN-EN 13272, PN-EN 14033, UIC 534, UIC 532, UIC 555, UIC 560, DZ.U. 2005 nr 172 poz. 1444, Rozporządzenie Komisji (UE) Nr1302/2014 i Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1300/2014, Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1303/2014, Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 321/2013]

Pomiary oświetlenia tramwajów [DZ.U.2011 nr 65, poz. 344]

Pomiary oświetlenia miejsc pracy [PN-EN 12464-1]

Komfort pracy maszynisty oraz komfort podczas normalnej obsługi pasażerów oceniany jest na podstawie wewnętrznych parametrów klimatycznych, takich jak: temperatura powietrza, temperatura powierzchni, wilgotność względna i prędkość powietrza.

Pomiary wykonujemy zgodnie z PN-EN 13129, PN-EN 14813, PN-EN 14750, UIC 553, UIC 651.

  • badanie właściwości palnych materiałów takich jak : tworzywa termoplastyczne i  nietermoplastyczne, tworzywa porowate, tkaniny, wykładziny podłogowe, przewody elektryczne i kable oraz ich osłony, uszczelki drzwi i okien, wałki do przejść międzywagonowych,
  • badanie zapalności metoda wskaźnika tlenowego w temperaturze pokojowej,
  • badanie właściwości dymowych materiałów,
  • badanie stężenia tlenku i dwutlenku węgla wydzielonych podczas rozkładu lub spalania materiałów,
  • badanie wskaźnika rozprzestrzeniania się płomienia,
  • badanie podatności na zapalenie siedzeń wagonowych.

Badania wykonujemy w oparciu o następujące normy:

PN-K-02511, PN-K-02508, PN-EN ISO 4589-2, PN-K-02501, PN-K-02512, PN-93/K-02505, PN-92/K-02502.

Pomiar wskaźnika zrozumiałości mowy STIPA, pomiary hałasu w środowisku pracy [Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1300/2014, Dz. U. z 2018 r., poz. 1286].

Wg normy PN-EN 61373.

Posiadamy wstrząsarkę elektrohydrauliczną umożliwiającą wykonywanie badań obiektów o wymiarach 2000x2000x2000 mm i masie do 600 kg.

Wg Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1302/2014.

Wg normy PN-EN 50155, PN-EN 60068-2.

Badania zgodności z wymaganiami Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1300/2014 w pełnym zakresie, m.in. systemu informacji pasażerskiej, piktogramów, informacji dotykowych, oznakowania dróg ewakuacyjnych.

Akredytowane badania środowiskowe pojazdów szynowych
Sprawdź

Magdalena Witczak

Tel.: +48 609 099 624
E-mail: magdalena.witczak@pit.lukasiewicz.gov.pl

Lokalizacja

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

ul. Warszawska 181
61-055 Poznań