Badania chemiczne drewna i materiałów drzewnych

Zajmujemy się oznaczaniem zawartości wybranych związków chemicznych, które objęte są rozporządzeniem REACH (aneks XVII, Dyrektywa EU 2018/2005 z dn. 17.12.2018) nakładającym obowiązek przeprowadzania badań przez podmioty handlowe w kierunku oznaczania ich zawartości w wyrobach. Szczególnie ważną grupą związków oznaczanych w powierzchniach i pokryciach płyt drewnopochodnych są estry kwasu akrylowego i estry kwasy ftalowego stosowane do produkcji żywic stanowiące bazę dla lakierów i farb. Ponadto, nasz zakres obejmuje również badania składników strukturalnych drewna i innych materiałów lignocelulozowych.

Badania chemiczne drewna i materiałów drzewnych - oferta:

Badania składników strukturalnych drewna i innych materiałów lignocelulozowych – między innymi zawartość substancji ekstrakcyjnych, celulozy i ligniny.

Badania w kierunku oznaczania szkodliwych składników wyrobów meblarskich, tj:

  • monomery akrylowe
  • fotoinicjatory
  • ftalany
Oferta akredytowanych badań chemicznych drewna i materiałów drewnopochodnych
Sprawdź

Magdalena Witczak

Tel.: +48 609 099 624
E-mail: magdalena.witczak@pit.lukasiewicz.gov.pl

Adres do wysyłki próbek

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Laboratorium Badań Środowiskowych

Winiarska 1
60-654 Poznań