Badania biopaliw stałych

Działamy w obszarze badań związanym z energetycznym wykorzystaniem biomasy i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Dokonujemy oceny jakości biopaliw stałych otrzymywanych z biomasy roślinnej, a także poszukujemy możliwości poprawy właściwości użytkowych biomasy i wytwarzanych z niej biopaliw. Podejmujemy również badania procesów spalania różnego rodzaju paliw stałych z biomasy oraz z zakresu pozyskania różnego rodzaju odpadów drzewnych (w tym drzewnych odpadów poużytkowych) i odpadów agro do otrzymywania paliw i innych zastosowań (np. jako dodatki glebowe).

Badania biopaliw stałych - oferta:

  • Badania właściwości biopaliw otrzymywanych z biomasy roślinnej (drzewnej, agro)
  • Badania właściwości odpadów drzewnych pod kątem przygotowania ich do recyklingu
  • Badania stałych paliw wtórnych z udziałem biomasy
  • Badania węgla drzewnego i brykietów z węgla drzewnego
  • Badania procesów spalania biomasy, biopaliw stałych i paliw alternatywnych wytworzonych na bazie biomasy 
  • Badania procesów karbonizacji biomasy

Oferujemy również opinie i ekspertyzy między innymi na temat:

  • energetycznego spalania odpadów drzewnych z możliwością recyklingu
  • posiadania cech biomasy przez różnego rodzaju materiały roślinne
  • posiadania cech odpadów niebezpiecznych przez odpady drzewne
  • możliwości uznania odpadów za produkt uboczny
Oferta akredytowanych badań biopaliw stałych
Sprawdź

Magdalena Witczak

Tel.: +48 609 099 624
E-mail: magdalena.witczak@pit.lukasiewicz.gov.pl

Adres do wysyłki próbek

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Laboratorium Badań Środowiskowych

Winiarska 1
60-654 Poznań