Ukazał się „Green Last Mile Europe Report 2022”

Ukazał się „Green Last Mile Europe Report 2022”, obejmujący m. in. analizy, wywiady, case studies, dotyczące współczesnych zagadnień i innowacji w branży kurierskiej. Materiał opracowany przez  ekspertów merytorycznych sektora logistyki i KEP – z udziałem przedstawicieli Łukasiewicz – PIT: dr. hab. Arkadiuszem Kawą, Dyrektorem Instytutu oraz mgr inż. Martą Cudziło, Z- cą Dyrektora Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii – stanowi kompendium wiedzy na temat najnowszych trendów w sektorze dostaw. W obliczu rosnącego zainteresowania e-commerce, w raporcie poruszane są m.in. istotne dla ochrony środowiska kwestie związane ze śladem węglowym i redukcją CO2. Wskazuje proekologiczne inicjatywy oraz moc oddziaływania aspektu edukacyjnego wśród społeczeństwa.

Bezpłatną wersję raportu można pobrać ze strony: REPORTS & CASE STUDIES – Last Mile Experts