Tworzyć projekty, które zmienią świat. Trzecie Innovatorium Łukasiewicza

„Roczny budżet Łukasiewicza to 1,6 miliarda złotych. Aż 80% tych funduszy pozyskujemy od biznesu oraz z programów badawczych. Potwierdza to, że Łukasiewicz pracuje z biznesem, a biznes docenia to co robimy” – powiedział prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Andrzej Dybczyński inaugurując w Poznaniu trzecie Innovatorium Łukasiewicza – największe wydarzenie B+R w Polsce.

Trwające w Poznaniu Innovatorium Łukasiewicza to przede wszystkim spotkanie nauki i biznesu. Biorą w nim udział kluczowi menadżerowie, naukowcy, inżynierowie, przedstawiciele uczelni i administracji publicznej, eksperci w zakresie finansowania projektów B+R, goście z zagranicznych ośrodków badawczych i mediów.

„Łukasiewicz pokazuje, że gotowość świata nauki do reagowania na potrzeby biznesu jest wysoka. Dziś serce innowacyjnej Polski bije w Poznaniu” – stwierdził Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w uroczystym wystąpieniu w trakcie sesji generalnej Innovatorium.

Te słowa znalazły potwierdzenie w liście Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który został odczytany przez Wojewodę Wielkopolskiego Michała Kozłowskiego.

„Od nas zależy, w jaki sposób wykorzystamy ogromny potencjał polskiej nauki i przedsiębiorczości. Jak bowiem uczy doświadczenie, świadoma współpraca między nauką i biznesem skutecznie podnosi nie tylko dynamikę badań, ale też tempo wdrażania innowacji jest najskuteczniejszym napędem rozwoju. Z głębokiego zrozumienia wagi tych zależności powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz, jedna z największych w Europie sieci prowadząca prace badawczo-rozwojowe. Jej celem jest dostarczanie polskiej gospodarce rozwiązań w wielu kluczowych obecnie dziedzinach. Temu również służyć ma doroczne Innovatorium Łukasiewicza., w całości poświęcone współpracy w obszarze B+R” – argumentował premier Morawiecki.

Projekt, który zmienił świat

„Jeden projekt może zmienić świat. Tak było w przypadku jednego z przedsiębiorców, który rzucił nam wyzwanie” – powiedział prezes Dybczyński po tym, jak wspomniał kilka sztandarowych projektów Łukasiewicza: roboty do zadań specjalnych dla wojska i policji, technologie rakietowe i kosmiczne czy automatyzacja produkcji.

Tymczasem naukowcy Łukasiewicza, którzy odpowiedzieli na wyzwanie tego przedsiębiorcy, wcale nie zajmowali się najbardziej modnymi technologiami ostatnich lat. Jako przykład odpowiedzi Łukasiewicza na realne problemy jednego z polskich przedsiębiorców, prezes Dybczyński przywołał przykład polskiej firmy z branży przetwórstwa warzyw: przedsiębiorca zajmujący się przemysłowym przetwórstwem cebuli tracił 50% surowca podczas jego obróbki. Przy skali produkcji tej firmy generowało to wielomilionowe koszty, których można było uniknąć. W wyniku prac zespołu projektowego Łukasiewicza, ale również znaczących funduszy zainwestowanych w badania, straty surowca spadły z 50% do 20%, a część odpadów została skierowana do ponownego wykorzystania. „Ten jeden projekt zmienił świat tego przedsiębiorcy” – spuentował Andrzej Dybczyński.

Największe wydarzenie B+R w Polsce

Tegoroczne Innovatorium zorganizowane w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich to cztery sceny, a na nich dyskusje o najważniejszych kwestiach związanych z rozwojem firm oraz prezentacje innowacji stworzonych przez naukowców dla biznesu. Wystąpienia, dyskusje i roundtables skupiają się na potencjale badawczo-rozwojowym polskiej nauki i biznesu. Tematem przewodnim jest finansowanie innowacji i model prowadzenia działań B+R, a także mikroelektronika, transport (zwłaszcza rozwój kolei), nowe technologie energetyczne i zielona transformacja.

Ignace, czyli nagrody Sieci Badawczej Łukasiewicz

W ramach sesji generalnej przyznano Ignace, coroczne nagrody Łukasiewicza. Cztery nagrody zostały przyznane w kategoriach: mecenas, partner naukowy, partner biznesowy oraz wdrożenie. Wyróżniono osoby, zespoły, instytucje i firmy, które w ostatnim roku miały znaczący wpływ na funkcjonowanie Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Ignac w kategorii Mecenas Roku trafił do Prezesa Grupy Kapitałowej SOLBET Marka Małeckiego, Partnerem Naukowym Roku została Wojskowa Akademia Techniczna, natomiast Partnerem Biznesowym Roku firma GE Aerospace Poland.

Ostatni Ignac w kategorii Wdrożenie Roku trafił do zespołu naukowców z Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP za wdrożenie robotów patrolowo-przenośnych do Sił Zbrojnych RP, a nagrodę odebrał lider zespołu Stanisław Nycz.

Arena Prezentacji i Scena Demo Day

Innovatorium Łukasiewicza to nie tylko przemowy, nagrody i dyskusje. W trakcie wydarzenie na Arenie Prezentacji pokazywane są innowacje w praktyce. Lasery kaskadowe, biodegradowalne opakowania dla przemysłu spożywczego, napoje bioniczne czy baterie termiczne do inteligentnej amunicji – to tylko niektóre z nich. Łączy je jedno: zostały stworzone we współpracy naukowców z Łukasiewicza z przedsiębiorcami i odpowiadają na ich potrzeby.

Scena Demo Day została przejęta przez zespoły technologiczne z Łukasiewicza, które prezentują swoje projekty czekające na komercjalizację. Ci którzy wypadną najlepiej, już wkrótce mają szanse znaleźć komercyjnego partnera lub wsparcie funduszy.