Seminarium dra Yuhana Huanga z Uniwersytetu Technologicznego w Sydney w Łukasiewicz – PIT

Prof. Huang

W czwartek 16 listopada 2023 r. w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym odbyło się seminarium dra Yuhana Huanga z Uniwersytetu Technologicznego w Sydney. Tematem prezentacji była kontrola emisji oraz jakości powietrza w obszarach miejskich.

 Emisje pojazdów są najważniejszym źródłem zanieczyszczenia powietrza w środowisku miejskim na całym świecie, a ich wykrywanie i kontrola mają kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia publicznego  zaznaczył na początku swojego wykładu dr Yuhan Huang.

Podczas spotkania skupił się na omówieniu zastosowania pomiarów poziomu emisji, a także odpowiedział na pytania publiczności dotyczące teledetekcji  nieinwazyjnej metody pomiaru emisji zanieczyszczeń z pojazdów w czasie rzeczywistym, w ruchu drogowym.

 Emisję zanieczyszczeń mierzy się przed pojazdem, a następnie porównuje z tą za nim. Poprzedni pojazd nie jest w stanie zakłócić pomiaru  wyjaśnił doktor.  Teledetekcji nie można stosować w przypadku zatorów komunikacyjnych, ponieważ prędkość pojazdów jest zbyt mała  dodał.

 

 

 

 

Dr Yuhan Huang jest obecnie członkiem ARC DECRA i starszym wykładowcą na Uniwersytecie Technologicznym w Sydney (UTS) w Australii. W 2011 r. uzyskał stopień BEng na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Huazhong (HUST) oraz stopień doktora na UTS w 2017 r. Po doktoracie dołączył do UTS jako pracownik naukowy. W międzyczasie był także gościnnym pracownikiem naukowym w Centrum Testowania i Badań Emisji Pojazdów Ciężkich w Hongkongu Jockey Club w latach 2017-2019 oraz międzynarodowym pracownikiem naukowym w dziedzinie wodoru na Uniwersytecie Oksfordzkim w 2023 r.

Zainteresowania badawcze Yuhana obejmują energie odnawialne, jakość powietrza w miastach, planowanie urbanistyczne, obliczeniową dynamikę płynów i silniki spalinowe. Opublikował ponad 70 artykułów w wiodących czasopismach w swojej dziedzinie, takich jak Nature Sustainability, Science Advances, Renewable & Sustainable Energy Reviews oraz Environmental Pollution.

W 2022 r. został umieszczony na liście 2% najlepszych naukowców na świecie przez Uniwersytet Stanforda. Obecnie jest zastępcą redaktora czasopism Frontiers in Environmental Science i Frontiers in Energy Research, a także gościnnym redaktorem kilku innych czasopism, takich jak Environmental Research, Ecological Indicators, Energies and Atmosphere.

Prowadził lub brał udział w 15 projektach badawczych o łącznej wartości ponad 2 mln dolarów australijskich, takich jak ARC DECRA, CSIRO H2Int, HK RGC i HK ITF.