Prezes UTK z wizytą w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym

Prezes UTK podczas spotkania w Łukasiewicz - PIT

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie dra inż. Ignacego Góry, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z drem hab. Arkadiuszem Kawą, dyrektorem Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego oraz przedstawicielami Instytutu. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie kierownictwa i dyrektorzy oddziałów Terenowych UTK.

W trakcie spotkania Prezes UTK stwierdził, że Sieć Badawcza Łukasiewicz – to ogromy potencjał naukowy i biznesowy. Ignacy Góra dodał, że z punktu widzenia krajowej władzy bezpieczeństwa docenia pracę w zakresie transportu kolejowego oraz jest pełen uznania dla działań w kierunkach nowoczesnej mobilności, zrównoważonej gospodarki, transformacji cyfrowej. Dla polskiej gospodarki istotne są projekty badawcze w obszarze – rolnictwa, leśnictwa, ekologii i odnawialnych źródeł energii. Dla kolei zielona energia jest kierunkiem rozwoju, a wodór stwarza nowe możliwości.

Prezes UTK podkreśli też, jak ważne z punktu widzenia funkcjonowania administracji publicznej jest dążenie do rozwoju usług informatycznych skierowanych zarówno do indywidualnej obsługi obywateli oraz kontaktów z przedsiębiorcami.

Prezesa Ignacego Górę i pracowników UTK powitał dyrektor Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego Arkadiusz Kawa. W pierwszej części gospodarze spotkania przybliżyli historię Łukasiewicz – PIT, główne obszary badawcze i potencjał rozwojowy Instytutu.

– Z UTK mamy wspólne priorytety w obszarach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i tworzenia rozwiązań, które zwiększą dostępność kolei dla osób z ograniczoną mobilnością. Wszystko to musi odbywać się w duchu zrównoważonej gospodarki, czyli z dbałością o środowisko naturalne. Na te wyzwania staramy się odpowiadać naszą codzienną pracą. Liczę, że tego typu spotkania zwiększą zakres naszej współpracy i otworzą nowe możliwości – mówi dyrektor Łukasiewicz – PIT Arkadiusz Kawa.

Spotkanie w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym zakończyło się wizytą w laboratoriach Instytutu, między innymi badań materiałowych, w którym przeprowadzane są prace projektowe nad różnymi elementami pojazdów kolejowych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała w 2019 r. Jest 3 największą siecią badawczą w Europie. To 22 instytuty, 440 laboratoria oraz 4500 naukowców i ekspertów. Łukasiewicz wspiera politykę gospodarczą państwa, w szczególności przez dokonywanie prognoz trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą mieć silny wpływ na społeczeństwo i jego rozwój, oraz analizuje aktualny stanu techniki na potrzeby polityk publicznych. W skład Sieci wchodzi m.in. Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, którego tradycje i doświadczenia badawcze sięgają 1945 roku. Obecnie Łukasiewicz – PIT tworzą Centrum Nowoczesnej Mobilności, Centrum Zrównoważonej Gospodarki, Centrum Transformacji Cyfrowej i Centrum Badań Laboratoryjnych.

Tego rodzaju spotkania dla pracowników UTK to okazja do zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw oraz poszerzania wiedzy o rozwiązaniach technicznych dostępnych na rynku kolejowym oraz możliwość bezpośredniej rozmowy na temat realizowanych spraw.