Łukasiewicz – PIT będzie pracował nad usprawnieniem usług cyfrowych dla przedsiębiorców

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny rozpoczyna pracę nad projektem dotyczącym usprawnień usług cyfrowych dla przedsiębiorców, między innym w zakresie elektronicznej obsługi kadr. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii i we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt polega na budowie nowej e-usługi publicznej elektronizacji umów i dokumentów kadrowych oraz modernizacji istniejącej e-usługi składania i odbierania drogą elektroniczną dokumentów za pośrednictwem systemu Biznes.gov.pl. Spowoduje to poszerzenie katalogu usług elektronicznych dla przedsiębiorcy dostępnych za pośrednictwem Biznes.gov.pl.

Użytkownicy serwisu Biznes.gov.pl będą mogli wystawiać i zawierać umowy z pracownikami lub zleceniobiorcami czy też wymieniać inne dokumenty kadrowe.

W ramach projektu mają zostać rozwinięte inne usługi serwisu, np. rozbudowany zostanie katalog sposobów realizacji płatności w usługach o BLIK i karty płatnicze. Część realizowanych spraw zostanie przełączona z planowanego do wygaszenia w 2029 r. kanału transmisyjnego ePUAP na kanał e-Doręczeń. Kolejne zmiany dotyczą również modernizacji istniejącej usługi przez integrację z nowoutworzonym Systemem Technicznym Jednolitego Portalu Cyfrowego (Single Digital Gateway – SDG). Pozwoli to na zwiększenie wykorzystania przez polskie i zagraniczne firmy usług transgranicznych i pośrednio wpłynie na zwiększenie kompetencji cyfrowych polskich przedsiębiorców. W celu realizacji powyższych funkcjonalności, zakłada się także modernizację systemu CEIDG.

Całkowity koszt projektu wynosi 44,8 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 35,7 mln zł. Projekt ma zakończyć się w marcu 2027 roku.