Wspólny numer akredytacji laboratoriów badawczych Łukasiewicz – PIT

Od stycznia 2024 r. laboratoria Łukasiewicz – PIT funkcjonują pod jednym numerem akredytacji AB 053 z zachowaniem pełnego zakresu oferowanych badań i usług.

Z zakresem akredytacji można się zapoznać tutaj.

Do końca 2023 r. Łukasiewicz – PIT posiadał 6 akredytowanych laboratoriów badawczych:

  • Laboratorium Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej AB 053 (pierwotnie wchodzące w skład Instytutu Logistyki i Magazynowania)
  • Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli i Konstrukcji AB 088 (pierwotnie wchodzące w skład Instytutu Technologii Drewna)
  • Laboratorium: Grupa Badawcza Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej AB 105 (pierwotnie wchodzące w skład Instytutu Obróbki Plastycznej)
  • Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych AB 190 (pierwotnie wchodzące w skład Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych)
  • Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych AB 744 (pierwotnie wchodzące w skład Instytutu Pojazdów Szynowych „Tabor”)
  • Laboratorium Badań Symulacyjnych AB 1849 (akredytowane już jako Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

W celu jak najlepszego wykorzystania potencjału i zasobów ww. laboratoriów Łukasiewicz – PIT, dokonano ich reorganizacji, tworząc:

  • Laboratorium Badań Materiałowych
  • Laboratorium Badań Środowiskowych
  • Laboratorium Badań Elektrotechnicznych
  • Sekcję Modelowania i Symulacji