Łukasiewicz-PIT zainaugurował swoją działalność

We wtorek 11 stycznia 2022 roku odbyła się oficjalna inauguracja nowej jednostki badawczej w stolicy Wielkopolski pod nazwą Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Ośrodek powstał na podstawie pięciu instytutów wchodzących dotychczas w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Inauguracja odbyła się w siedzibie Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego przy E. Estkowskiego 6 w Poznaniu. Gości w specjalnym nagraniu powitał wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek – Jestem przekonany, że ten potencjał 700 pracowników, unikatowej aparatury badawczej będzie wykorzystany po to, by budować potencjał badawczo-naukowy, rozwojowy, ale też po to, by ściśle współpracować z podmiotami gospodarczymi, rozwiązując ich problemy, proponując najnowsze osiągnięcia nauki, wdrażane do konkretnych zastosowań – powiedział.

Inauguracja odbyła się w siedzibie Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu Technologicznego

 

W wydarzeniu udział wzięli m.in. była wicepremier Jadwiga Emilewicz, która przyczyniła się do rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz.  – Jesteśmy w przededniu uruchomienia bardzo dużego portfela środków na badania i rozwój, programu Horyzont Europa. Gdyby instytuty funkcjonowały w dotychczasowej formule, ich potencjał pozyskiwania środków na realizację projektów byłby radykalnie ograniczony – wskazała. Natomiast prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński wskazywał na możliwości pozyskiwania grantów. – Zgodnie z założeniami Łukasiewicz — Poznański Instytut Technologiczny ma zwiększyć możliwości rozwojowe i znacząco poszerzyć ofertę rynkową. Powstaną nowe interdyscyplinarne kierunki badawcze, co pomoże m.in. w pozyskiwaniu międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności – takie cele postawił przed nowym instytutem Piotr Dardziński.

Inauguracja Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu Technologicznego

Podczas wydarzenia prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz zaprezentował dyrektora poznańskiego instytutu Arkadiusza Kawę. Jego zastępcami pozostali Aleksandra Remelska, Przemysław Zawodny i Sylwin Tomaszewski. – Jako jeden organizm będziemy mogli pozyskiwać większe środki na badania, na unowocześnienie infrastruktury i na programy rozwoju talentów. To są nasze priorytety i szanse, które dziś się przed nami pojawiają – powiedział Arkadiusz Kawa. Do kolejnych priorytetów zaliczył m.in. budowę kampusu, który ma się stać “technologicznym sercem Polski”.

Przemówienie Arkadiusz Kawa.

Według Arkadiusza Kawy szereg produktów, nad którymi pracują poszczególne centra, może być wykorzystywanych w innych obszarach. – Znakomitym przykładem jest zastosowanie sztucznej inteligencji i technologii sieci sensorycznych w przemyśle rolniczym, kolejowym i meblarskim. Innym przykładem jest bardzo ostatnio popularny e-commerce, który wymaga wsparcia logistycznego oraz analizy śladu węglowego. To tylko dwa z wielu projektów, nad którymi pracujemy, i które w najbliższych latach będą naszą codziennością – mówił Kawa.

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

Podczas wydarzenia wykład wygłosił Michał Grabia, który przedstawił możliwości wykorzystania technologii RFID w kontekście poszczególnych obszarów gospodarki.

Inauguracja Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

Nowy instytut będzie zatrudniał ok. 700 osób i ponad 70 unikatowych urządzeń badawczych, co uczyni go drugim największym instytutem Łukasiewicza w Polsce. Połączone kompetencje eksperckie w wielu dyscyplinach naukowych zwiększą potencjał nowej jednostki w konkursach europejskich i umożliwią podniesienie poziomu komercjalizacji prac B+R. W ramach Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego powstanie sześć centrów badawczych:  Pojazdów Szynowych, Obróbki Plastycznej, Technologii Drewna, Transformacji Cyfrowych, Logistyki i Nowoczesnych Technologii oraz Technologii Rolniczych i Spożywczych.

Inauguracja Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu Technologicznego

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała w 2019 roku,  jej celem jest ścisła współpraca nauki z biznesem z naciskiem na komercjalizację prac badawczo-rozwojowych. Z liczbą ponad 7,5 tys. pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny System wyzwań, w ramach którego grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych przygotowuje rozwiązanie. Co ważne, przedsiębiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniem pomysłu na prace badawcze; a jeśli odpowiedzią na problem przedsiębiorcy jest gotowe rozwiązanie, badanie lub certyfikacja, całość procesu trwa jeszcze krócej. Łukasiewicz działa w następujących obszarach badawczych: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Inauguracja Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu Technologicznego