Łukasiewicz – PIT prezentuje w Dubaju swoje prace w obszarze e-commerce

W dniach 22 – 24 lutego 2022 roku, w Dubai World Trade Centre, mają miejsce targi DUPHAT (Dubai International Pharmaceuticals & Technologies Conference and Exhibition). Targi i konferencja stanowią wiodącą przestrzeń edukacyjno-networkingową dla liderów z różnych sektorów gospodarki.

Delegacja z Centrum Łukasiewicz i Instytutów Łukasiewicza aktywnie uczestniczy w wydarzeniu. 23 lutego odbywa się Konferencja Łukasiewicza. Ofertę Sieci Badawczej Łukasiewicz dla biznesu przedstawi dr Piotr Dardziński – Prezes Centrum Łukasiewicz oraz Jakub Kaczmarski – Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Badań i Innowacji Centrum Łukasiewicz. Działalność i obszary do współpracy prezentować będą liderzy Grup Badawczych. W programie konferencji znajduje się także wystąpienie dr. hab. Arkadiusza Kawy – Dyrektor Łukasiewicz – PIT przestawi zagadnienia związane z opracowaniem inteligentnego opakowania zwrotnego dla branży e-commerce (ePack).

Szereg zaplanowanych spotkań roboczych, sesji networkingowych i obecność na polskim stoisku narodowym, zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, mają na celu nawiązanie współpracy i prezentację potencjału polskiej nauki na forum międzynarodowym.