31 stycznia 2022

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA

Zapraszamy do pawilonu 5, stoisko 59, gdzie w dniach 1-4 lutego swoje najnowsze technologie, wraz z nami, zaprezentują jeszcze trzy Instytuty Łukasiewicza.

To już 30 edycja jednego z najważniejszych wydarzeń dla branży budowlanej w Polsce. Przez 4 dni Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny wraz z Łukasiewicz – Instytut Elektroniki, Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, we wspólnej przestrzeni Łukasiewicza, przedstawiać będą najnowsze technologie dla branży budowlanej.

Podczas tegorocznych targów Łukasiewicz – PIT zaprezentuje swoje wynalazki, których twórcami są eksperci z Centrum Technologii Drewna:

 • przegrodę budowlaną o strukturze warstwowej z wypełnieniem przestrzennym w postaci graniastosłupów foremnych. Są one połączone ze sobą naprzeciwległymi bokami i wykonane z listew o przekroju trapezu równoramiennego. Dobre właściwości funkcjonalno-użytkowe przegrody oraz wykorzystanie do jej konstrukcji stosunkowo małej liczby przyjaznych środowisku, łatwo dostępnych komponentów z surowca niższej jakości powoduje, że jest ekologiczna i może mieć szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym,
 • warstwę barierową zabezpieczającą przed działaniem ognia, sposób ochrony tworzywa drzewnego przed działaniem ognia oraz zastosowanie warstwy barierowej do wytwarzania sklejek komponentowych (PAT. 238146). Dzięki zastosowaniu fornirów i reagujących pomiędzy sobą substancji stanowiących mieszaninę przeciwogniowych retardantów chemicznych oraz klejowej żywicy kondensacyjnej, uzyskuje się skuteczne zabezpieczenie tworzyw drzewnych, powszechnie stosowanych w budownictwie, przed działaniem ognia (klasa B-s1,d0) wg PN-EN 13501-1

oraz inne wyroby na bazie drewna i materiałów drewnopochodnych, mające szerokie zastosowanie w budownictwie, m. in.:

 • kompozyty warstwowe składające się z zewnętrznej warstwy przenoszącej obciążenia oraz warstwy wewnętrznej pełniącej rolę izolacji termicznej np.:
  • kompozyt składający się z warstwy środkowej wykonanej z włókna drzewnego oraz warstw zewnętrznych wytworzonych z wiórów z wierzby szybkorosnącej. Materiał wykończeniowy stanowią płyta gipsowo-kartonowa oklejona tapetą oraz płyta budowlana „Do It” (XPS) oklejona glazurą,
  • kompozyt składający się z warstwy środkowej wykonanej z płaskich wiórów płatkowych z wierzby szybkorosnącej oraz warstw zewnętrznych oklejonych z jednej strony płytą budowlaną „Do It” (XPS) oklejonej glazurą, a z drugiej płytą wiórową z wiórów z drewna olchy,
  • kompozyt składający się z warstwy środkowej wykonanej z paździerzy konopnych oraz warstw zewnętrznych wytworzonych z wiórów z wierzby szybkorosnącej. Wykończenie – brak. Surowa płyta,
  • kompozyt składający się z warstwy środkowej wykonanej z paździerzy konopnych oraz warstw zewnętrznych wytworzonych z wiórów z wierzby szybkorosnącej. Materiał wykończeniowy stanowią płyta gipsowo-kartonowa oklejona tapetą oraz płyta mineralno-wiórowa wykończona tynkiem AquaBallans;
 • płyty jednowarstwowe aglomerowane z surowców alternatywnych (np. z wierzby szarej, na bazie strużyn garbarskich, z trzciny pospolitej pozyskanej w ramach zabiegów pielęgnacyjnych na łąkach i terenach trudno dostępnych, z kory);
 • materiały kompozytowe z udziałem nanostruktur węglowych jako materiał podłogowy o korzystnych właściwościach termicznych i antyelektrostatycznych.

Zapraszamy do Poznania już w najbliższy wtorek.

Pawilon 5, stoisko 59

Do zobaczenia

 Skontaktuj się z nami