Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny i Alstom podpisały list intencyjny w sprawie współpracy

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny i Alstom będą wspólnie pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla transportu kolejowego. To kolejne porozumienie o współpracy, które poznański ośrodek podpisał ze środowiskiem biznesu.

Alstom, globalny lider w dziedzinie inteligentnej i zrównoważonej mobilności, podpisał list intencyjny z Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym. Celem porozumienia jest rozpoczęcie współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla branży transportu kolejowego, w tym analiz techniczno-realizacyjnych, w ramach których Alstom i Łukasiewicz – PIT będą wspólnie podejmować inicjatywy na rzecz zainteresowanych aglomeracji i ośrodków miejskich w Polsce.

– Jednym z naszych głównych celów jest zwiększenie zasięgu współpracy o rynki zagraniczne. Alstom jest bardzo dobrym partnerem, z którym możemy wymieniać się wiedzą i międzynarodowymi doświadczeniami w zakresie branży kolejowej. Proponowane przez nas rozwiązania mają charakter interdyscyplinarny, a w rezultacie innowacyjny. Łączymy sztuczną inteligencję, logistykę, kolejnictwo i inne obszary badawcze, którymi na co dzień się zajmujemy. Rozwijamy również projekty z zakresu zrównoważonego transportu. Ta współpraca to świetny przykład realizacji idei nauki dla biznesu – mówi Aleksandra Remelska, Zastępca Dyrektora ds. Finansowych w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym.

Łukasiewicz – PIT prowadzi prace badawcze, rozwojowe i innowacyjne w zakresie nowego, jak modernizowanego taboru szynowego. Instytut realizuje projekty związane z rozwojem wszystkich typów pojazdów szynowych, m.in.: lokomotyw, zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych, tramwajów, autobusów szynowych, pojazdów szynowo–drogowych. Oprócz kompleksowego rozwoju całych pojazdów, prace te obejmują również istotne zespoły i podzespoły oraz ich modernizację.

– Jako największy pracodawca i eksporter w polskiej branży kolejowej oferujemy dostęp do najnowszych w skali świata technologii, umożliwiających rozwój zrównoważonej mobilności. Nasze lokalne zespoły od wielu lat realizują z sukcesem międzynarodowe kontrakty, wymagające wysokich kompetencji. Chcemy nasze praktyczne, zawodowe doświadczenia i unikatową na polskim rynku wiedzę połączyć z uznanym zespołem naukowo-badawczym Sieci Łukasiewicz. Wierzę, że nasza współpraca pomoże w rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które przełożą się na dalszy dynamiczny wzrost branży kolejowej w Polsce – deklaruje Sławomir Cyza, Dyrektor Zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich.

Alstom od wielu lat współpracuje z polskimi ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi. Od 2014 roku katowicki oddział Alstom angażuje się prowadzenie na różnych wydziałach Politechniki Śląskiej wielu kursów i zajęć dydaktycznych. Są one związane z m.in. z projektowaniem systemów bezpiecznych i systemów zależnościowych, elektrotechniką czy oprogramowaniem. Firma przekazała również uczelni specjalistyczne oprogramowanie Lokalnego Centrum Sterowania (LCS), a także oferuje całoroczne praktyki i staże studentom PŚ z całego świata. Z ponad 280 przeszkolonych studentów, około 90 osób zdecydowało się kontynuować karierę zawodową w Alstom.

W lutym br. Alstom podpisał porozumienie z Politechniką Krakowską, które zakłada m.in. współpracę przy prowadzeniu prac badawczych i zatrudnianiu absolwentów, propagowanie osiągnięć związanych z rozwojem nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym oraz stałą wymianę wiedzy, doświadczeń i kompetencji w tym obszarze. W ramach działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Politechnika Krakowska organizuje we współpracy z Alstom kształcenie związane z tematyką sterowania ruchem kolejowym na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych.

We wrześniu br. Alstom podpisał list intencyjny z Instytutem Kolejnictwa i liderami technologii mobilnych ws. implementacji i testowania FRMCS – zaawansowanego standardu łączności opartego na technologii 5G. Implementacja nowego standardu stanowi kluczowy krok w kierunku pełnej cyfryzacji transportu kolejowego w Polsce. Współpraca zakłada wspólne projekty badawczo-rozwojowe oraz weryfikację wymagań i rozwiązań w rzeczywistych warunkach kolejowych.