Łukasiewicz – PIT laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2022!

Łukasiewicz – PIT znalazł się w gronie Laureatów 7. Edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2022.

Jury konkursowe nagrodziło projekt: „Opracowanie przyjaznej dla środowiska technologii zamrażania produktów pochodzenia zwierzęcego”.

Prace B+R realizowane są w Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej Łukasiewicz – PIT pod kierunkiem dr inż. Agaty Bieńczak.

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii zamrażania, charakteryzującej się następującymi funkcjonalnościami:

  • zmniejszenie ilości czynnika chłodniczego w instalacji,
  • zastosowanie czynnika chłodniczego o niskim współczynniku GWP,
  • zastosowanie chłodziwa, które nie jest agresywne dla personelu oraz przetwarzanego produktu,
  • zmniejszenie ciśnienia roboczego w płytach zamrażarki,
  • zmniejszenie awaryjności instalacji ze względu na zastosowanie chłodziwa w stanie ciekłym (w przypadku czynnika chłodniczego w stanie parowym gaz ulatnia się niezauważalnie do atmosfery).

Nagrodzone rozwiązanie zostało opracowane w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0028/19 pt.: „Opracowanie przyjaznej dla środowiska technologii zamrażania produktów pochodzenia zwierzęcego, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Funduszu Unii Europejskiej Inteligentny Rozwój, zrealizowanego przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (Lider projektu) oraz Politechnikę Poznańską, TechCool Sp. z o.o., ProCOLD s.c. A. Stasik, M. Szymczak, Zakłady Mięsne Brado-2 S.A.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 7 czerwca 2022 roku.

Więcej o nagrodzonym projekcie: Bezpieczniejsze chłodnictwo – Rzecz o Innowacjach