Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych

LABORATORIUM

Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych jest unikalnym ośrodkiem w Europie, skupionym na pełnym spektrum technologii identyfikacyjnych obejmujących badania oraz wdrożenia technik automatycznej identyfikacji.

 • Techniki wizyjne, w tym kody kreskowe jedno i dwuwymiarowe.
 • Techniki radiowe – RFID pasywne i aktywne.
 • Techniki video – analiza obrazu.

W ramach Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych łączymy również wyżej wymienione technologie w skutecznych systemach automatycznej identyfikacji z uwzględnieniem metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Badamy, doradzamy i sprawdzamy nowoczesne technologie identyfikacyjne w zakresie AIDC oraz ICT, które są niezbędne w logistyce.

OFERTA

Oferta Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych w zakresie badań obejmuje kilka obszarów.

 • Weryfikacja jakości kodów kreskowych.
 • Weryfikacja parametrów znaczników RFID – zarówno statyczne jak i dynamiczne.
 • Weryfikacja parametrów anten, czytników i skanerów RFID.
 • dobór komponentów systemów AIDC i ADC, integracja z systemami WMS i ERP, opracowanie rozwiązań do druku etykiet i kodowania znaczników oraz oprogramowania do identyfikacji przedmiotów.
 • Badania i rozwój nowych technologii tj. nowe protokoły komunikacyjne (DASH7), platformy sprzętowo-programowe do lokalizacji obiektów (GPS, GSM, DASH7, BLE), algorytmy i systemy lokalizacyjne (lokalizacja obiektów).

PROTOTYPOWANIE UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

Interdyscyplinarny zespół inżynierów elektroniki, informatyki, mechaniki i telekomunikacji realizuje szereg usług.

 • Projektowania układów elektronicznych.
 • Tworzenie oprogramowania wbudowanego, a także aplikacji webowych, desktopowych oraz mobilnych uzupełniających funkcjonalności systemów automatycznej identyfikacji oraz układów elektronicznych.
 • Opracowania systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję, sieci neuronowe i analizę obrazu.
 • Projektowania i opracowania dokumentacji elementów technicznej infrastruktury systemów automatycznej identyfikacji.
 • Opracowywania algorytmów dotyczących technologii identyfikacyjnych.
 • Projektowania CAD/CAM – realizacji technicznej projektów w zakresie: prototypowania i projektowania CAD, wykorzystania technologii wytwórczych; obróbki materiałów, odlewania tworzyw sztucznych; konstruowania struktur nośnych i funkcjonalnych urządzeń, przygotowania koncepcji rozwiązań, modelowania/projektowania w programach CAD, sporządzania dokumentacji technicznej, tworzenia i testowania prototypów.

SIECI SENSORYCZNE NISKIEJ MOCY

Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych prowadzi aktywne działania w zakresie opracowania i badania systemów LPWAN – sieci sensorycznych niskich mocy. Nasza działalność obejmuje kilka obszarów.

 • Opracowanie innowacyjnych systemów sensorycznych.
 • Dobór, badania i wdrożenia systemów monitorowania warunków środowiskowych.
 • Systemy track & trace.
 • Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS), zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków.
 • Systemy IoT (Internetu Rzeczy).

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Ekspercka wiedza interdyscyplinarna połączona z praktycznym doświadczeniem, zdobytym podczas realizacji różnorodnych projektów z wielu branż.
 • Niezależne doradztwo w zakresie doboru odpowiednich technologii i rozwiązań.
 • Innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów automatycznej identyfikacji.
 • Znajomość rynku dostawców.
 • Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych jest członkiem założycielem European EPC Business Lab Network oraz konsorcjum DASH7 Alliance.

AUTORSKIE OPROGRAMOWANIE

 • EtLog – do generowania i wydruku etykiet logistycznych oraz na opakowania zbiorcze zgodny ze standardami GS1 oraz wymogami sieci handlowych i Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • ShadowCat – do szybkiej inwentaryzacji środków trwałych w oparciu o techniki automatycznej identyfikacji (kody kreskowy i/lub RFID).
 • EPCIS – chmurowa, skalowalna, wydarzeniowa baza danych do gromadzenia i przetwarzania danych w otwartych łańcuchach dostaw zgodna ze standardem GS1 – certyfikowana pod kątem bezpieczeństwa oraz wydajności.

Jako eksperci w logistyce prowadzimy również Laboratorium Procesów Biznesowych. Działamy także w ramach laboratorium BLR, dysponując w pełni zautomatyzowaną komorą bezodbiciową.