Laboratorium Procesów Biznesowych

LABORATORIUM

Laboratorium Procesów Biznesowych w Łukasiewicz – ILiM to interdyscyplinarny zespół analityków biznesowych, którzy posiadają multibranżowe doświadczenie zarówno we współpracy z przedsiębiorstwami, jak i z organizacjami publicznymi. Jako eksperci w logistyce zapewniamy szereg profesjonalną obsługę w różnych obszarach.

 • Wsparcie procesów decyzyjnych na poziomie zarządczym i operacyjnym w całej organizacji.
 • Możliwość podniesienia efektywności biznesowej poprzez poprawę przepływu informacji i optymalne wykorzystanie zasobów w procesach.
 • Rozwiązania „szyte na miarę”, wypracowane dzięki bezpośredniej współpracy i dokładnemu rozpoznaniu specyfiki organizacji.
 • Know-how w zakresie zarządzania procesowego, dobrych praktyk oraz budowy architektury procesowej.
 • Benchmarking procesów – znajomość wartości kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w różnych obszarach działalności biznesowej.
 • Możliwość pozyskania atrakcyjnych dofinansowań na rozwój innowacyjnych rozwiązań procesowych i technologicznych.

OFERTA

W ramach Laboratorium Procesów Biznesowych wspieramy organizacje i firmy działające na rynku, niezależnie od specyfiki branży. Inżyniera procesów biznesowych jest bowiem wskazana bez względu na rodzaj działalności. Co wchodzi w skład oferty?

 • Analiza przedwdrożeniowa – analiza następstw zmian przed poniesieniem kosztów ich wdrożenia.
 • Identyfikacja obszarów do usprawnień i opracowanie koncepcji doskonalenia procesów.
 • Dostęp do repozytorium – hosting procesów wraz z wynikami przeprowadzonych analiz.
 • Asysta wdrożeniowa – bieżące wsparcie we wdrożeniu opracowanych rozwiązań, co usprawnia transformację architektury biznesowej.

 

CO WYRÓŻNIA LABORATORIUM PROCESÓW BIZNESOWYCH?

 • Niezależność rynkowa – realizujemy wsparcie procesów biznesowych, pozostając obiektywni w ocenie. Nasz model biznesowy nie zakłada czerpania korzyści z rekomendowania rozwiązań żadnego konkretnego dostawcy. Opracowujemy i rekomendujemy niezależne rozwiązania, funkcjonalności i narzędzia.
 • Autorska metodyka analizy procesowej – realizujemy projekty w oparciu o autorską metodykę analizy procesowej,
 • Potrafimy udoskonalić procesy każdej branży – szerokie spektrum doświadczeń,
 • Skuteczność i profesjonalizm – elastyczne podejście do oczekiwań klienta ukierunkowane na satysfakcjonujący efekt końcowy,
 • Znajomość rynku programów komputerowych oraz urządzeń (software, hardware) wspierających optymalizację analizowanych procesów.

AKREDYTACJA I OBSZAR REGULOWANY

Naszemu Laboratorium Procesów Biznesowych udzielono Akredytację Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Departament Innowacji) w ramach usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji.

STOSOWANE TECHNIKI BADAWCZE

Realizujemy modelowanie procesów biznesowych w organizacji z zastosowaniem międzynarodowego standardu BPMN 2.0, co gwarantuje wysoki poziom usług.

 • Uniwersalna i uznawana na całym świecie metoda modelowania procesów biznesowych w organizacji.
 • Modelowanie stanu obecnego (AS IS) i transformacja architektury biznesowej do modelu docelowego (TO BE).
 • Symulacja obecnego i docelowego przebiegu procesów dla różnych wariantów i scenariuszy procesowych jeszcze przed ich faktycznym wdrożeniem.
 • Benchmarking procesowy.
 • Hosting procesów w bezpiecznym repozytorium.

Nasze Laboratorium Procesów Biznesowych realizuje projekty, wykorzystując dobre praktyki z ogólnoświatowych metodyk (Agile, Scrum, Waterfall, Kanban, Lean, PMI, GEMBA). Kreujemy innowacje i usprawnienia, stosując różne techniki (TRIZ, Design Thinking, Brainstorming, Kwiat Lotosu, TOC). Oprócz logistycznego wsparcia procesu magazynowania, prowadzimy działania w ramach Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych oraz Laboratorium BLR.