Krajowy wykaz kodów - IPPC

IPPC - Krajowy wykaz kodów producentów drzewnych materiałów opakowaniowych według standardu FAO/IPPC/ISPM15

Jest to baza danych obejmująca informacje o producentach, objętych nadzorem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego w zakresie warunków techniczno-organizacyjnych produkcji wyrobów z drewna w aspekcie wymagań fitosanitarnych, zwłaszcza według standardu FAO/IPPC/ISPM 15. Do bazy wprowadzane są dane od 2002 r.