Sekcja Wymagań Fitosanitarnych

Obszary działalności Sekcji:

  • Prowadzenie Krajowego Wykazu Kodów Producentów Drzewnych Materiałów Opakowaniowych według standardu FAO/IPPC/ISPM15,
  • Nadzorowanie producentów materiałów opakowaniowych z drewna spełniających wymagania według FAO/IPPC/ISPM15,
  • Sprawdzanie rodzaju i stanu technicznego komór suszarniczych pod względem możliwości prawidłowego przeprowadzania i zarejestrowania pomiaru temperatury w drewnie,
  • Kontrola stosowania procedur przechowywania dokumentacji wyrobów oznakowanych,
  • Wydawanie świadectw w ww. zakresie,
  • Nadanie indywidualnego znaku IPPC wg ISPM15,
  • Wydawanie świadectw w ww. zakresie.

Kierownik
mgr inż. Dominik Starzonek
+48.61 849 24 76
dominik.starzonek@pit.lukasiewicz.gov.pl

Pozostali Pracownicy
Łukasz Dobry
+48.61 849 24 49
lukasz.dobry@pit.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Anna Mager
+48.61 849 24 49
anna.mager@pit.lukasiewicz.gov.pl

inż. Damian Wojciechowski
+48.61 849 24 49
damian.wojciechowski@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami