Konferencja ROL-EKO 2023 już 28 i 29 listopada

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny zaprasza do udziału w 24. konferencji naukowej pt.: „Rolnictwo ekologiczne, projektowanie, badania, eksploatacja, bezpieczeństwo i ergonomia maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 28 i 29 listopada 2023r.

Konferencja ma na celu upowszechnienie wyników prac naukowo-badawczych, a także wymianę poglądów i doświadczeń uczestników działających w obszarach związanych z jej tematyką. Celem nadrzędnym wydarzenia jest identyfikacja i prezentacja aktualnej sytuacji oraz problemów badawczych w zakresie: 

 • technicznych aspektów produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach ekologicznych, 
 • technicznych aspektów uprawy roli i pielęgnacji upraw w gospodarstwach ekologicznych, 
 • ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym, 
 • alternatywnych metod zwalczania chorób i agrofagów roślin uprawnych, 
 • produkcji żywności ekologicznej i marketingu produktów ekologicznych, 
 • eko-i agroturystyki, 
 • ekologizacji rolnictwa, 
 • projektowania i eksploatacji oraz problematyki badań empirycznych i symulacyjnych maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych,  
 • materiałów konstrukcyjnych i powłok ochronnych maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych,  
 • bezpieczeństwa, ergonomii oraz ekologii w użytkowaniu maszyn rolniczych, ogrodniczych, leśnych i spożywczych, 
 • technik i technologii mających zastosowanie w przemyśle rolno-spożywczym, 
 • operacji jednostkowych i technologii w przetwórstwie spożywczym i rolnictwie.

Konferencja odbędzie się w języku polskim w formule hybrydowej.

Więcej informacji www.rol-eko.com