Certyfikacja wyrobów przemysłu drzewnego i mebli

Dział Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego (DCWPD) przeprowadza certyfikację krajowych i importowanych wyrobów przemysłu drzewnego i mebli w zakresie:

 • dobrowolnej certyfikacji na zgodność z wymaganiami norm krajowych, europejskich, międzynarodowych i innych dokumentów (np. aprobat technicznych).

Wyroby certyfikowane na zgodność z wyżej wymienionymi wymaganiami to:

 • meble,
 • płyty drewnopochodne,
 • laminowane panele podłogowe,
 • podłogi drewniane,
 • płyty wiórowe oklejone,
 • biopaliwa stałe

oraz w zakresie:

 • dobrowolnej certyfikacji na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa: znak towarowy-gwarancyjny B  (dotyczy mebli).

IPPC FB

Meble certyfikowane na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w normach to:

 • meble do przechowywania,
 • meble do pracy, spożywania posiłków,
 • meble do siedzenia,
 • meble do leżenia,
 • meble laboratoryjne.

Dla wszystkich wyrobów certyfikowanych przez DCWPD, na wniosek Dostawcy, Instytut udziela licencji na stosowanie znaku towarowego ITD.

znak ITD

 
System certyfikacji

Certyfikacja przeprowadzana jest wg schematu 3 zawartego w PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01.

Elementami tego systemu są:

 1. Wybór (pobieranie próbek);
 2. Określenie właściwości, o ile ma zastosowanie, przez badanie;
 3. Przeprowadzenie oceny warunków techniczno-organizacyjnych u producenta;
 4. Ocena [wg definicji w PN-EN ISO/IEC 17000:2006];
 5. Decyzja dotycząca certyfikacji;
 6. Udzielenie prawa do stosowania certyfikatów lub znaków towarowych;
 7. Nadzór obejmuje:
  • badanie próbek z fabryki lub, w przypadku mebli – kontrolę polegającą na oględzinach wyrobu w fabryce i ocenę w celu stwierdzenia konieczności ewentualnego powtórzenia badań wyrobu,
  • ocenę warunków techniczno-organizacyjnych u producenta (WTO).

Algorytm postępowania w procesie certyfikacji [zobacz]

Pozostałe informacje o procesie certyfikacji zawarto w Programie certyfikacji MEBLI