Badanie potrzeb samorządów

Cele badania

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu potrzeb samorządów w zakresie cyfryzacji usług dla mieszkańców. Ideą badania jest zebranie pogłębionych informacji na temat możliwości i ograniczeń jakie władze samorządowe identyfikują w obszarze obsługi mieszkańców dzięki rozwojowi e-usług.

Odpowiedzi zostaną przeanalizowane i przetworzone w raport, który zostanie udostępniony uczestnikom badania. Na podstawie zebranych danych zostaną także przeprowadzone pogłębione analizy, które zakończą się publikacją konkretnych wniosków i zaleceń dla samorządów i firm dostarczających rozwiązania cyfrowe.

Badanie ma charakter ogólnopolski i jest skierowane od sekretarzy gmin i osób prowadzących obsługę informatyczną. Uczestnicy otrzymają w zaproszeniu login i hasło do ankiety. Ankiety nie są anonimowe, jednak dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Organizatorem badania jest Instytut Sieci Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Patronem honorowymi jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu!

Pliki do pobrania

  1. Regulamin ankiety