Zielona rewolucja: nowy numer czasopisma Logistyka!

Logistyka 4/2022

Zielona rewolucja: nowy numer czasopisma Logistyka!

Po polskich drogach jeździ około 20 milionów samochodów osobowych. Uwzględniając pewne różnice w raportach CEPiKu, Eurostatu, ACEA i Instytutu Samar możemy przyjąć, że nasz kraj jest w ścisłej czołówce państw europejskich o największej liczbie pojazdów przypadających na 1000 mieszkańców. Wyprzedzamy Niemcy, Francję, Austrię, Hiszpanię i inne kraje wysoko rozwinięte gospodarczo. Słodki smak dumy z dobro­bytu przeciętnego Kowalskiego i motoryzacyjnego sukcesu psuje jednak gorycz milionowych strat, powodowanych przez korki i świadomość, że średni wiek aut osobowych i autobusów plasuje nas daleko poniżej średniej Unii Europejskiej. Importujemy stare, kilkunastoletnie samo­chody, ponieważ wciąż nie mamy realnej alternatywy wobec transportu indywidualnego. A przecież trzeba jakoś zawieźć dzieci do szkoły i do­jechać do pracy. Niestety, liczny i wiekowy park pojazdów zatruwa na­sze środowisko. Dane Europejskiej Agencji Środowiska mówiły o ponad 200% wzroście emisji z sektora transportu w Polsce w latach 1990- 2017, podczas gdy średnia unijna wynosiła zaledwie 28%.

Co zrobić, aby poprawić tę sytuację, szczególnie w miastach, które cier­pią na przeładowanie ulic samochodami, brak miejsc parkingowych, ha­łas i smog? Przede wszystkim miasta powinny kłaść większy nacisk na rozwój oferty transportu zbiorowego, tj. linii autobusowych, tramwajo­wych itp. w powiązaniu z carsharingiem, mikromobilnością (hulajnoga­mi, rowerami współdzielonymi) i zintegrowanym transportem podmiej­skim. Jest wielce prawdopodobne, że wspomniany wcześniej Kowalski zrezygnuje z posiadania własnego, wiekowego samochodu, jeśli będzie mógł komfortowo, na czas i tanio dojechać współdzielonym samocho­dem elektrycznym na dworzec, przesiąść się na autobus szynowy, któ­rym dojedzie do centrum miasta, a następnie wygodnie kontynuować podróż tramwajem, rowerem miejskim lub hulajnogą. Bez stania w kor­kach, szukania miejsca parkingowego i zatruwania środowiska. I najle­piej na jednym bilecie.

Innym, coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem, jest inwestycja w nowoczesny tabor samochodowy zasilany energią elektryczną. Na naszych oczach era pojazdów spalinowych powoli odchodzi do lamu­sa. Dziś już każdy liczący się producent z branży motoryzacyjnej posiada w swojej ofercie przynajmniej jeden elektryczny model samochodu. Po polskich drogach jeździ już ponad 50 000 takich pojazdów, a przecież zaledwie 3 lata temu było ich dziesięciokrotnie mniej. Elektromobilność jest obecnie jednym z kluczowych obszarów rozwoju branży motoryza­cyjnej i wynika między innymi właśnie z odpowiedzialności producentów pojazdów za środowisko. O tym, jaki będzie efekt tej rewolucji, przeko­namy się już wkrótce.

Na kanwie tych przemyśleń wydaliśmy kolejny numer czasopisma Logistyka. Tym razem dużo piszemy o zrównoważonym rozwoju, paliwach alternatywnych, strefach czystego transportu, a także o digitalizacji listów przewozowych oraz liczeniu emisji CO2. W numerze m.in. W jaki sposób wspiera się w Polsce technologie zeroemisyjne? Czy mamy szansę na „zieloną rewolucję” w ostatniej mili i co może się nie udać? Czy Nowa Mobilność ma szansę stać się realną alternatywą dla transportu indywidualnego? Jak innowacje technologiczne zmieniają ostatnią milę? Jakie są doświadczenia z europejskich stref czystego transportu? W jaki sposób sztuczna inteligencja zwiększa efektywność transportu kolejowego? Jak liczyć emisję CO2 w logistyce? I czy elektromobilność ma polskie korzenie? Serdecznie zachęcamy do lektury!

Czasopismo Logistyka dostępne jest w prenumeracie i sprzedaży egzemplarzowej, w wersji papierowej, elektronicznej oraz w aplikacji mobilnej.