Postępowania ustawowe PZP prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Postępowania ustawowe PZP prowadzone w trybie zamówienia
z wolnej ręki

Dostawa systemu pomiarowego do badań stacjonarnych i ruchowych pojazdów szynowych DEWESoft dla Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego – zamówienie z wolnej ręki
Numer postępowania: PRZ/00057/2023
Ogłoszenie o wyniku postępowania >>

Wykonanie i montaż zestawu przystosowującego ciągnik do poruszania się na torach
Numer postępowania: PRZ/00043/2023
Ogłoszenie o wyniku postepowania >>

Najem samochodów osobowych
Numer postępowania: PRZ/00036/2023
Ogłoszenie o wyniku postępowania >>

Dostawa aktualizacji funkcjonalnej TS 8997 – systemu do analizy efektywności wykorzystania widma elektromagnetycznego dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego
Numer postępowania: PRZ/00035/2023
Ogłoszenie o wyniku postępowania >>

Dostawa programów na platformie 3DEXPERIENCE oraz przedłużenie usług maintenance programów SIMULIA Abaqus i Simpack
Numer postepowania: PRZ/00034/2023
Ogłoszenie o wyniku postępowania >>

Dostawa sprzętu IT w ramach projektu SOPAB
Numer postępowania: PRZ/00031/2023
Ogłoszenie o wyniku postępowania >>

Organizacja spotkania integrującego pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego
Numer postępowania: PRZ/00030/2023
Ogłoszenie o wyniku postępowania >>

Dostawa podzespołów, akcesoriów, części komputerowych
Numer postępowania: PRZ/00019/2023
Ogłoszenie o wyniku postępowania >>

Dostawa sprzętu dla Centrali
Numer postępowania: PRZ/00050/2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania >>

Dostawa wody, odbiór ścieków oraz odbiór wód opadowych
Numer postępowania: PRZ/00025/2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania >>

Aktualizacja licencji i oprogramowania Abaqus i Simpack
Numer postępowania: PRZ/00021/2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania >>

Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego
Numer postępowania: PRZ/00008/2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania >>

Dostawa podzespołów komputerowych dla Łukasiewicz – PIT
Numer postępowania: PRZ/00003/2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania >>

Dostawa energii elektrycznej dla wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
Numer postępowania: PRZ/0001/2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania >>

Zakup licencji na użytkowanie systemu XPERTIS
Numer postępowania: PRZ/00022/2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania >>