WRÓĆ DO OBSZARU POJAZDÓW SZYNOWYCH

Wynalazek pn. „Zespół osi szynowej pojazdu szynowo-drogowego” (P.438002)

Opis:

Zespół osi szynowej pojazdu szynowo-drogowego zawiera szkielet (1) z zamocowanym na nim asynchronicznym silnikiem elektrycznym (2) z wałem napędowym wychodzącym na jego obie strony, sprzęgłami kłowymi (3) i reduktorami obrotów (4), a ponadto sprzęgła elektromagnetyczne (5) oraz ułożyskowane rolki jezdne (6) zamknięte od zewnątrz pokrywami (7). Wały asynchronicznego silnika elektrycznego (2), sprzęgieł kłowych (3), reduktorów obrotów (4), sprzęgieł elektromagnetycznych (5) oraz rolki jezdne (6) i pokrywy (7) mają wspólną oś obrotu (X). Przeciwległe końce szkieletu (1) zamykają pierścienie (8), z których wychodzą tuleje (9), wchodzące w wewnętrzne pierścienie łożysk (10). Zewnętrzne pierścienie łożysk (10) są usytuowane w rolkach jezdnych (6). Na zewnętrznych, pionowych powierzchniach rolek jezdnych (6) są zamocowane pokrywy (7) i wychodzące z nich czopy (11), na których są zamocowane części pierwsze sprzęgieł elektromagnetycznych (5). Części drugie sprzęgieł elektromagnetycznych (5) są zamocowane na wałach wyjściowych reduktorów obrotów (4), poza tym wały wejściowe reduktorów obrotów (4) są połączone z wałami asynchronicznego silnika elektrycznego (2) poprzez sprzęgła kłowe (3).

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP zarejestrowane pod numerem P.438002 z dnia 26 maja 2021 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Piotr Michalak

Lider obszaru – Kierownik Sekcji Rozwoju Pojazdów Szynowych
Sekcja Rozwoju Pojazdów Szynowych

Tel.:+48 663 032 353

E-mail:piotr.michalak@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl