WRÓĆ DO OBSZARU POJAZDÓW SZYNOWYCH

Wynalazek pn. „Sposób wyróżnienia w składzie jadących pojazdów szynowych poszczególnych pojazdów i układ do stosowania tego sposobu” (P.423476)

Opis:

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i układ do wyróżnienia w składzie jadących pojazdów szynowych poszczególnych pojazdów pozwalający na określenie ich kolejności, typu i liczby osi. Podczas przejazdu osi składu pojazdów generuje się impulsy przy pomocy dwóch czujników szynowych umieszczonych na torze w określonej odległości od siebie i następnie na podstawie odstępu czasowego między impulsami uzyskanymi z czujników wylicza się przy pomocy mikroprocesora odległości miedzy kolejnymi osiami. W czasie przemieszczania się składu podczas przejazdu drugiej i kolejnej osi nowego niezidentyfikowanego jeszcze pojazdu i bieżącym wyliczeniu odległości od poprzedniej osi tego pojazdu przy pomocy komputera nadrzędnego przyłączonego do mikroprocesora) porównuje się wyliczone dotychczas odległości między kolejnymi osiami dla tego pojazdy z zapisanymi w katalogu pojazdów dla każdego znajdującego się tam pojazdu i w razie uzyskania zgodności tych odległości dla pewnego pojazdu z katalogu uważa się typ przejeżdżającego pojazd za zidentyfikowany i pojazd ten zapisuje się go na listę pojazdów w składzie.

Układ według zgłoszenia charakteryzuje się tym, że czujniki połączone są kablem korzystnie poprzez układy wzmacniające i formujące z mikroprocesorem służącym do obliczenia kolejnych odległości między osiami pojazdów i który jest połączony łączem transmisji danych z komputerem nadrzędnym w którego pamięci znajduje się katalog typów pojazdów zawierający dane o poszczególnych typach pojazdów jak ich długość, liczba osi i odległości między kolejnymi osiami.

Korzyści dla odbiorcy:

  • Rozwiązanie umożliwia utworzenie listy wagonów w przejeżdżający cym składzie z podaniem liczby osi każdego z wagonów i typu jeżeli znajduje się on w katalogu typów

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP zarejestrowane pod numerem P.423476 z dnia 11 grudnia 2017 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Marta Cudziło

Główny specjalista – Kierownik Grupy Badawczej Logistyki
Grupa Badawcza Logistyki

Tel.:+48 61 850 49 57

E-mail:marta.cudzilo@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl