WRÓĆ DO OBSZARU MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH

Wynalazek pn. „Samojezdny automat do leśnych prac odnowieniowych, zwłaszcza zalesiania terenów porolnych i rekultywowanych” (P.439797)

Opis:

Technologia dotyczy samojezdnego automatu do sadzenia drzew, zwłaszcza na terenach porolniczych i rekultywowanych.

Podwozie automatu stanowi rama z aktywnym układem jezdnym, natomiast do niej mocowany jest zespół roboczy do sadzenia drzew z kosturem oraz zautomatyzowany zespół magazynująco-pobierający sadzonki.

Aktywny układ jezdny składa się z czterech skrętnych kół, gdzie każde z nich zamocowane jest do ramy za pomocą czterech podwójnych wahaczy. Ponadto każde z kół posiada własny napęd, siłownik skrętu oraz siłownik unoszenia.

Zautomatyzowany zespół magazynująco-pobierający sadzonki składa się z magazynu sadzonek, zespołu manipulatora, magazynku buforowego oraz magazynu pustych kaset po sadzonkach.

Automat w poszczególnych miejscach korzysta z napędów hydraulicznych, pneumatycznych oraz elektrycznych. Zastosowanie odbiornika GPS pozwala na uzyskanie pełnej automatyzacji procesu wysadzania sadzonek.

Korzyści dla odbiorcy:

  • Możliwość sadzenia drzew na rekultywowanych terenach leśnych i porolnych, w tym na terenach pochyłych,
  • Duże możliwości pokonywania wysokich przeszkód,
  • Możliwość zastosowania zarówno w przypadku sadzenia drzew liściastych, iglastych oraz naprzemiennego sadzenia drzew różnych gatunków,
  • Możliwość pełnej automatyzacji procesu sadzenia, a przez to ograniczenie udziału człowieka do minimum.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP zarejestrowane pod numerem P.439797 z dnia 9 grudnia 2021 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu i Uniwersytetowi Rolniczemu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Osoba kontaktowa

Marek Szychta

Główny specjalista ds. konstrukcji maszyn rolniczych i leśnych
Grupa Badawcza Konstrukcji

Tel.:+48 514 796 358

E-mail:marek.szychta@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl