WRÓĆ DO OBSZARU MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH

Wynalazek pn. „Dozownik nasion roślin uprawnych” (P.443783)

Opis:

Przedmiotem wynalazku jest dozownik nasion służący do pojedynkowania nasion roślin uprawnych, mający zastosowanie w precyzyjnych siewnikach rolniczych i ogrodniczych.

Zadaniem dozowników nas10n stosowanych w punktowych siewnikach rolniczych i ogrodniczych jest pojedynkowanie nasion i umieszczanie ich w rowku nasiennym utworzonym przez redlicę w zadanych odległościach od siebie, a niekiedy i w sposób skorelowany z rozmieszczeniem nasion w sąsiednich rzędach.

W ramach opracowanego wynalazku, technologia została pozbawiona wad, którymi cechują się dostępne na rynku rozwiązania, m.in. konieczności demontażu większości podzespołów dozownika w celu oczyszczenia go z resztek nasion i zanieczyszczeń.

Korzyści dla odbiorcy:

  • przeznaczony do stosowania w precyzyjnych siewnikach rolniczych i ogrodniczych,
  • dozownik typu nadciśnieniowego,
  • dozownik wyposażony jest w zgarniacz i rolkę oczyszczającą otwory wysiewowe,
  • urządzenie zapewnia precyzyjny i niezawodny wysiew nasion.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP zarejestrowane pod numerem P.443783 z dnia 14 lutego 2023 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu i Akpil Sp. z o.o.

Osoba kontaktowa

Tomasz Szulc

Główny specjalista – Kierownik Sekcji Rozwoju Maszyn Rolniczych i Leśnych, Grupa Badawcza Konstrukcji

Tel.:+48 784 638 264

E-mail:tomasz.szulc@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl