Wzorcowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych

Oferujemy usługi wzorcowania przyrządów do przeprowadzania badań pojazdów szynowych dla zachowania spójności pomiarowej, m.in. mierników do pomiarów elektrycznych, ciśnieniomierzy, siłomierzy, przyrządów do pomiaru długości i kąta, aparatury do pomiaru czasu i wiele innych.

 

Oferta usług:

multimetry cyfrowe, woltomierze, amperomierze, przetworniki i sondy prądowe, przetworniki napięciowe, oscyloskopy, zasilacze, rejestratory sygnałów napięciowych

ciśnieniomierze cyfrowe i sprężynowe oraz przetworniki ciśnienia

termometry, mierniki temperatury oraz układy

czujniki zegarowe, czujniki zębate zegarowe, głębokościomierze, kątomierze uniwersalne czujnikowe, kątowniki krawędziowe, mikrometry wewnętrzne, przymiary liniowe – metalowe sztywne, spoinomierze cyfrowe, suwmiarki różnego typu, średnicówki z czujnikiem zegarowym, wysokościomierze

rejestratory cyfrowe – podstawa czasu

lampy do pomiaru prędkości liniowej, mierniki prędkości GPS, średnicówki kół pojazdów szynowych

Paweł Stobnicki

Tel.: +48 693 950 750
E-mail: pawel.stobnicki@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami