Wzorcowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych

Specjalizujemy się w świadczeniu usług wzorcowania przyrządów pomiarowych. Oferujemy: wzorcowania mierników do pomiarów elektrycznych np.: multimetrów cyfrowych, zasilaczy czy woltomierzy; wzorcowanie ciśnieniomierzy i przetworników ciśnienia; wzorcowanie termometrów i mierników temperatury; oraz wzorcowanie przyrządów pomiarowych do pomiaru długości i kąta np.: przyrządy suwmiarkowe, czujniki zegarowe czy mikrometry; jak i wzorcowanie siłomierzy i przetworników siły.

Wynik wzorcowania określa odchylenie od normy i niepewność pomiaru przyrządu pomiarowego. Kalibracja przyrządów pomiarowych pozwala określić, czy urządzenie spełnia określone wymagania metrologiczne i jest przydatne do wykonywania pomiarów.

Wzorcowany przyrząd pomiarowy otrzymuje świadectwo wzorcowania. Świadectwo zawiera m.in. tabelę wykonanych pomiarów, błąd pomiaru i oszacowanie niepewności pomiaru oraz informacje na temat wykorzystanych wzorców oraz datę przeprowadzenia badania.

Wzorcowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych – oferta:

  • multimetry cyfrowe,
  • woltomierze, amperomierze,
  • przetworniki i sondy prądowe, przetworniki napięciowe,
  • oscyloskopy, zasilacze,
  • rejestratory sygnałów napięciowych
  • ciśnieniomierze cyfrowe i sprężynowe oraz przetworniki ciśnienia
  • czujniki zegarowe, czujniki zębate zegarowe, głębokościomierze, kątomierze uniwersalne czujnikowe, kątowniki krawędziowe, mikrometry wewnętrzne, przymiary liniowe – metalowe sztywne, spoinomierze cyfrowe, suwmiarki różnego typu, średnicówki z czujnikiem zegarowym, wysokościomierze

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych
  • Wzorcowanie siłomierzy i przetworników siły

Korzyści z wzorcowania przyrządów kontrolno-pomiarowych:

zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji

poprawa jakości pomiarów

wydłużenie trwałości przyrządów

zmniejszenie ryzyka pomyłek

Zobacz też ofertę innych badań Centrum Badań Laboratoryjnych
Sprawdź