Badania mechaniczne pojazdów szynowych

Wykonujemy kompleksowe badania układów hamulcowych pojazdów szynowych i tramwajów.

Oferta badań:

Sprawdzenia wykonujemy w oparciu o karty: UIC 540, UIC 547 i normy: PN-EN 15355, PN-EN 16185-2, PN-EN 16834, PN-K-88177, przepisy dotyczące tramwajów oraz dokumentację techniczną pojazdu.

Sprawdzenia wykonujemy w oparciu o kartę UIC 544-1 i normę PN-EN 16834 oraz przepisy dotyczące tramwajów.

Sprawdzenia wykonujemy w oparciu o kartę UIC 541-05 i normę PN-EN15595 oraz odrębne przepisy dotyczące tramwajów.

Sprawdzenia wykonujemy w oparciu o normę PN-K-88177 oraz odrębne przepisy dotyczące metra.

Badania wykonywane z uwzględnieniem: Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1302/2014, Rozporządzenia Komisji (UE) nr 321/2013, norm: PN-EN 13452-2, PN-EN 14033-1, PN-EN 14198, PN-EN 15355, PN-EN 15595, PN-EN 15746-1, PN-EN 16185-2, PN-EN 16834, PN-K-88177, innych norm dotyczących podzespołów układu hamulcowego zbudowanych na badanym pojeździe, kart: UIC 540, UIC 541-3, UIC 541-4, UIC  541- 5, UIC 541-6, UIC 541-03, UIC 541-05, UIC 543, UIC 544-1, UIC 544-2, UIC  546, innych kart UIC dotyczących podzespołów układu hamulcowego zbudowanych na  badanym pojeździe.

Nasze laboratorium posiada akredytację nieprzerwanie od 17 lat

Krzysztof Przepióra

Tel.: +48 61 664 14 60
E-mail: krzysztof.przepiora@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami