Spotkanie partnerów projektu Food4CE w Łukasiewicz – PIT

W dniach 12 i 13 września 2023 r. w siedzibie Łukasiewicz – PIT odbyło się drugie spotkanie konsorcjum projektu Food4CE. Projekt dotyczy alternatywnych sieci żywnościowych (AFN) – krótkich łańcuchów dostaw lokalnie produkowanej żywności, których powstanie i rozwój w ostatnich latach wynika głównie ze zwiększonej konkurencji w związku z liberalizacją rynku żywnościowego, zmian strukturalnych, oraz zmieniających się zachowań konsumentów. Celem spotkania w Poznaniu było omówienie bieżących działań oraz zaplanowanie dalszych kroków związanych z tworzeniem narzędzi wspierających transfer wiedzy o krótkich łańcuchach dostaw.

Koordynatorem projektu Food4CE, finansowanego przez Interreg Central Europe, jest Uniwersytet w Mariborze.  Partnerami projektu są: Łukasiewicz – PIT (Polska), Regional Development Agency Podravje – Maribor (Słowenia), :, Institute for Transport and Logistics Foundation (Włochy), Hungarian University of Agriculture and Life Sciences – MATE (Węgry), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska), ECONSULT (Austria), UAS BFI Vienna (Austria), oraz European Network of Logistics Competence Centers – OPEN ENLoCC (Belgia).

Łukasiewicz-PIT odpowiada w projekcie za pierwsze analityczne zadanie, którego celem jest identyfikacja istniejących w regionach projektu AFNów, ich klasyfikacja, określenie modeli biznesowych w jakich działają oraz scharakteryzowanie potrzeb logistycznych  i ich rozwiązań. Na podstawie tej analizy wyłonione zostaną najlepsze praktyki, którymi mamy zamiar się dzielić poprzez powstającą w projekcie platformę transferu wiedzy.

Planowane jest również powstanie platformy matchmakingowej, na której spotkają się wszyscy interesariusze regionalni związani z funkcjonowaniem alternatywnych łańcuchów dostaw żywności. Oba narzędzia będą wykorzystywane przez powstające w projekcie centra innowacji w zakresie krótkich łańcuchów dostaw (t.zw. innovation hubs).

Uczestnicy spotkania wzięli udział w wizycie studyjnej w Przybrodzie w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas spotkania jego gospodarz – Dyrektor Gospodarstwa Pan Filip Mazur zapoznał uczestników z procesami logistycznymi i zasadami działania Gospodarstwa. Kolejnym punktem wizyty była biogazownia w Przybrodzie – jedna z najnowocześniejszych biogazowni w Europie.