Spotkanie międzynarodowego projektu SAFARI

Dariusz Garbiec Safari

Łukasiewicz – PIT wraz z dziesięcioma innymi instytucjami bierze udział w międzynarodowym projekcie SAFARI. 11 i 12 grudnia 2023 roku w murach poznańskiego instytutu odbyło się ich pierwsze spotkanie.

 W ramach tego projektu badacze opracują nową technologię wytwarzania MXenów – nowych związków dwuwymiarowych, które odkryto dopiero w 2011 roku. Metoda stosowana obecnie jest mało wydajna, trudna, kosztowna i mało ekologiczna.

– Dzięki opracowanej w ramach SAFARI technologii być może uda nam się wytworzyć ekrany chroniące nie tylko przez promieniowaniem elektromagnetycznym, ale być może również impulsami elektromagnetycznymi, co mogłoby zrewolucjonizować przemysł obronny – mówi Dariusz Garbiec, Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i koordynator projektu.

Podczas zgromadzenia przedstawiono założenia projektu, jego tematykę, oraz główne cele wraz z korzyściami. Liderzy poszczególnych etapów omówili zakres pracy, za który będą odpowiedzialni, a także zadania wykonywane przez określonych partnerów. Na końcu podsumowano plan realizacji SAFARI.

W skład konsorcjum wchodzą: Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, Creative Nano PC, Universidad de Burgos, Instituto Tecnologico del Embalaje, Transporte Ylogistica, Instituto del Soldadura e Qualidade, Asociacion de Investigacion Metalurgica Delnoroeste, Teknologisk Institut, Israel Aerospace Industries LTD., Thinkworks BV, Axia Innovation UG, Metrohm Dropsens SL.