Promocja rozwiązań kolejowych w Indonezji

Promocja rozwiązań kolejowych w Indonezji

Zakończyła się pierwsza Poland Rail Mission w Indonezji. Wydarzenie było poświęcone promocji polskich rozwiązań kolejowych na rynkach azjatyckich, ze szczególnym uwzględnieniem rynku indonezyjskiego. Łukasiewicz-PIT reprezentowali Arkadiusz Kawa, Sylwin Tomaszewski i Małgorzata Kokos. Wyjazd to efekt ścisłej współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Agencją Rozwoju Pomorza S.A. oraz Ambasadą RP w Indonezji.

Podczas targów kolejowych Łukasiewicz-PIT na specjalnym stoisku prezentował bogatą ofertę Centrum Pojazdów Szynowych. Reprezentanci naszego instytutu dzielili stoisko targowe wspólnie z innym polskimi markami, były obecne m.in. PESA Bydgoszcz S.A., MEDCOM Sp. z o.o.,  IH Systems Sp. z o.o., PIXEL Sp. z o.o., Hegard ELVYS czy Ambient System Sp. z o.o. Przedstawiciele Łukasiewicz-PIT spotkali się również z wiodącymi indonezyjskimi firmami skupionymi wokół branży kolejowej.

Podczas pobytu w Indonezji udało się stworzyć podwaliny pod współpracę z Instytutem Technologicznym w Bandungu. Zastępca dyrektora ds. komercjalizacji Sylwin Tomaszewski wziął także udział w panelu dyskusyjnym na temat rozwiązań dotyczących technologii kolejowych i zielonej energii.

Zdjęcia: własne oraz Raport Kolejowy