Wrzesień 2022

Wyniki naborów:

Młodszy Inżynier

Krzysztof Szymkowiak zamieszkały w Tarnowie Podgórnym, został zatrudniony w Grupie Badawczej Technologii Kompozytowych w Sekcji Badania i Modyfikacji Powierzchni od 20 września 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Młodszy Specjalista – Laborant w pionie wsparcia

Michał Król zamieszkały w Poznaniu, został zatrudniony w Grupie Badawczej Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej od 20 września 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Pracownik obsługi – sprzątaczka

Rozwarska Krystyna, zamieszkała w Poznaniu
Kukawka Agnieszka,
zamieszkała w Poznaniu
Bogumiła Michałowska,
zamieszkała w Poznaniu
Rozwarska Anna,
zamieszkała w Poznaniu
Zofia Kukawka,
zamieszkała w Poznaniu,

zostały zatrudnione w Administracji od 01 września 2022 r. 

Kandydatki w największym stopniu spełniły oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowiska pracy.

 

Stażysta

Mikołaj Łowigus  zamieszkały w Nowym Tomyślu, został zatrudniony w Dziale Kontroli Jakości od 01 września 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Młodszy specjalista ds. badań i projektowania rozwiązań IT

Dawid Plaskowski zamieszkały w Dąbrówka został zatrudniony w Grupie Badawczej Informatyk od 01 września 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Młodszy inżynier

Kacper Goszcz zamieszkały w Białej, został zatrudniony w Grupie Badawczej Rozwoju Pojazdów Szynowych w Sekcji Układów Biegowych od 01 września 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Stażysta

Jakub Gołąb zamieszkały w Mosinie, został zatrudniony w Grupie Badawczej Informatyki od 01 września 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Młodszy specjalista ds. badań i projektowania rozwiązań IT

Kacper Perz zamieszkały w Ruszkowie, został zatrudniony w Grupie Badawczej Informatyki od 01 września 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Młodszy Specjalista ds. Kadr

Aleksandra Tomczyk zamieszkała w Poznaniu, została zatrudniona w Dziale HR od 01 września 2022 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Specjalista ds. planowania i kontrolingu

Sandra Grabowska zamieszkała w Murowanej Goślinie, została zatrudniona w Dziale Planowania i Kontrolingu od 01 września 2022 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Lider obszaru ds. Public Relations

Mateusz Domagała zamieszkały w Poznaniu, został zatrudniony w Dziale Marketingu od 01 września 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Specjalista ds. badań

Józef Piechocki zamieszkały w Pobiedziskach, został zatrudniony w Laboratorium Pojazdów Szynowych od 01 września 2022 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.