Styczeń 2024

Wyniki naborów:

Starszy specjalista ds. planowania i kontrolingu

Aneta Kochanowska została zatrudniona w Dziale Planowania i Kontrolingu od 1 stycznia 2024 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Starszy specjalista ds. administracji

Marta Barełkowska została zatrudniona w Dziale Administracji od 1 stycznia 2024 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Lider obszaru – Kierownik Grupy Badawczej Konstrukcji

Mateusz Motyl został zatrudniony w Grupie Badawczej Konstrukcji od 1 stycznia 2024 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Główny specjalista – Portfolio Manager

Bartosz Buczyński został zatrudniony w Centrum Transformacji Cyfrowej, Dziale zarządzania projektami i produktami od 1 stycznia 2024 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. inżynierii materiałów polimerowych

Adam Olszewski został zatrudniony w Grupie Badawczej Inżynierii Materiałowej, Sekcji Rozwoju Materiałów Naturalnych od 1 stycznia 2024 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Główny specjalista ds. projektów międzynarodowych

Agnieszka Osipiuk została zatrudniona w Centrum Zrównoważonej Gospodarki, Dziale zarządzania projektami i produktami od 1 stycznia 2024 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. sekretariatu i kancelarii

Elżbieta Sumelka została zatrudniona w Sekretariacie od 1 stycznia 2024 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Lider obszaru – Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej

Krzysztof Banasiak został zatrudniony w Centrum Transformacji Cyfrowej od 1 stycznia 2024 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Kierownik Grupy Badawczej Inżynierii Mechanicznej

Adam Torebko został zatrudniony w Grupie Badawczej Inżynierii Mechanicznej od 15 stycznia 2024 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.