Stażysta

Wyniki naborów:

Stażysta

Grupa Badawcza Informatyki

Z dniem 01 września 2022 r. został zatrudniony Jakub Gołąb.

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.