Specjalista w pionie wsparcia

Wyniki naborów:

Wyniki naboru na stanowisko:

Specjalista w pionie wsparcia

Grupa Badawcza Badania Drewna i Wyrobów Budowlanych

Sekcja Wymagań Fitosanitarnych

Z dniem 01 sierpnia 2022 r. została zatrudniona Patrycja Elwertowska.

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.