Umowa o pracę

Specjalista ds. planowania i kontrolingu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to multidyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza o międzynarodowej skali działania, która powstała w wyniku połączenia pięciu innych instytutów. Zatrudnia ok. 700 osób, składa się z 6 centrów badawczych i ponad 70 unikatowych urządzeń badawczych, co czyni go drugim największym instytutem Łukasiewicza w Polsce. Jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, której celem jest ścisła współpraca nauki z biznesem z naciskiem na komercjalizację prac badawczo-rozwojowych. Z liczbą ponad 7,5 tys. pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie.

Nr referencyjny: FPK/0073/2022

Twój udział w naszym zespole będzie polegał m.in. na:

 • przygotowywaniu analiz finansowych z zakresu kontrolingu operacyjnego, finansowego, projektowego, personalnego na potrzeby decyzji zarządczych
 • tworzeniu nowoczesnych dashboardów na podstawie przygotowanych analiz
 • przygotowywaniu rocznego budżetu oraz kontrola jego realizacji wraz z miesięczną analizą odchyleń
 • monitorowaniu realizacji celów działalności
 • współpracę w tworzeniu i optymalizacji narzędzi oraz procesów raportowania

Czego od Ciebie oczekujemy ?

 • wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej
 • 5-letnie doświadczenie w kontrolingu (analizie finansowej)
 • wykształcenie wyższe magisterskie (kierunki: finanse, rachunkowość)
 • analitycznego myślenia
 • wysokiego poziomu zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania

Możesz liczyć na:

 • możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie Controllingu
 • wsparcie w rozwijaniu swoich kompetencji
 • nowoczesne narzędzia pracy
 • umowę o pracę na zastępstwo
 • dofinansowania do wakacji pod gruszą
 • elastyczne godziny pracy
Aplikuj east
Skontaktuj się z nami