Sierpień 2023

Wyniki naborów:

Młodszy specjalista ds. badań właściwości drewna

Maciej Klucewicz został zatrudniony w Grupie Badawczej Badania Drewna i Wyrobów Budowlanych od 01 sierpnia 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy specjalista ds. układów pneuamtycznych i zespołów hamulcowych

Grzegorz Gajewski został zatrudniony w Grupie Badawczej Układów Pneumatycznych i Zespołów Hamulcowych od 01 sierpnia 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy specjalista ds. układów pneuamtycznych i zespołów hamulcowych

Kacper Gliwa został zatrudniony w Grupie Badawczej Układów Pneumatycznych i Zespołów Hamulcowych od 01 sierpnia 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Główny specjalista ds. projektowania i programowania systemów IT

Bartłomiej Brejta został zatrudniony w Dziale Rozwoju Systemów od 01 sierpnia 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. zarządzania systemami IT

Maciej Woźniak został zatrudniony w Dziale Utrzymania Systemów od 01 sierpnia 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Pełnomocnik ds. Zarządzania Infrastrukturą Badawczą

Patryk Dziewięcki został zatrudniony w Pionie Dyrektora Instytutu od 01 sierpnia 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Główny specjalista ds. układów biegowych

Marek Sobaś został zatrudniony w Grupie Badawczej Układów Biegowych od 09 sierpnia 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Starszy specjalista ds. zamówień

Anna Gaj została zatrudniona w Dziale Zamówień od 21 sierpnia 2023 r.
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy specjalista ds. rozwoju logistyki

Jakub Kempski został zatrudniony w Grupie Badawczej Logistyki od 21 sierpnia 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. wymagań fitosanitarnych

Szymon Wesołek został zatrudniony w Sekcji Wymagań Fitosanitarnych od 21 sierpnia 2023 r.
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.